– NCC avslutter 2019 med et forbedret resultat og en sterk kontantstrøm, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC AB.

Bedring for NCC - godt fornøyd med utviklingen i Norge

NCC AB fikk et resultat etter skatt på 408 (160) millioner svenske kroner av en omsetning på 18,2 (17,8) milliarder kroner i fjerde kvartal i 2019. For hele året endte omsetningen på 58,2 (57,3) milliarder svenske kroner, med et resultat etter skatt på 875 (-750) millioner kroner.

– NCC avslutter 2019 med et forbedret resultat og en sterk kontantstrøm, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC AB i en melding fra selskapet torsdag morgen.

Driftsresultatet for året økte med 36 prosent, justert for omskrivninger og omstruktureringer på totalt 1,7 milliarder svenske kroner som påvirket tredje og fjerde kvartal i 2018.

Virksomheten i Norge hadde en nettomsetning i 2019 på 8,435 milliarder svenske kroner (6,807) og hadde en ordreinngang på 6,59 milliarder svenske kroner (9,17).

– Et bra år
– 2019 ble et bra år, ikke minst fikk vi en sterk avslutning i det siste kvartalet. Resultatet fikk en fantastisk økning i forhold til 2018, også om vi ser bort fra nedskrivningene som ble gjort. Det er en god cashflow i konsernet, og dette viser at tiltakene som ble iverksatt fungerer etter intensjonen, sier Carlsson i en kommentar til Byggeindustrien.

Han forteller at alle konsernets virksomhetsområder nå gå med gevinst, og at de ser en klar forbedring fra 2018.

NCC melder at det har vært forbedringer innen de fleste forretningsområder i konsernet.

– Allerede i fjor kunne jeg konstatere at NCC har en sterk kjerne. Det er fremgangsrike og lønnsomme virksomheter innen alle forretningsområder og i alle land. I fjerde kvartal forsterket den utviklingen vi kunne se i 2019 seg med jevn og høyere lønnsomhet på linje med den planen vi har satt opp. Planen skal stabilisere NCC og snu utviklingen i de virksomheter som ikke har levert resultater samt å legge til rette for en felles grunn for en langsiktig og holdbar lønnsomhetsforbedring i hele selskapet. For helåret kan vi konstatere at lønnsomheten har blitt betydelig forbedret med hensyn til nedskrivningen som ble gjort i tredje kvartal 2018, skriver Carlsson i selskapets delårsrapport.

Lavere ordreinngang
Ordreinngangen gikk derimot noe ned, fra 61,8 milliarder i 2018 til 58 milliarder i 2019.

Carlsson sier at den lavere ordreinngangen blant annet kan forklares med redusert aktivitet innen anbudsarbeidet innen Roads Services-virksomheten som er til salgs.

– Vi er mer selektive med hva vi regner på av jobber, sier han.

I delårsrapporten skriver han at ordreinngangen i fjerde kvartal er lavere enn i foregående år, men at NCC har en sterk ordrebeholdning.

– Ordreinngangen i kvartalet påvirkes av flere faktorer; tydelige valg på hvilke anbud vi leverer basert på risiko og lønnsomhet innen visse områder, fremfor alt i Sverge, samt noe lengre beslutningsprosesser, skriver Carlsson.

Han påpeker overfor Byggeindustrien at ordreinngangen tok seg opp imot slutten av året.

– En nedgang i ordrereserven var ventet, og vi har levert bedre enn forventingene, legger Carlsson til.

– God utvikling i Norge
Han er godt fornøyd med utviklingen Norge.

– Vi leverer bra i Norge, hvor alle virksomheter leverer positive tall. Men vi kan selvsagt alltid bli bedre, og hele organisasjonen jobber målrettet og hardt for å nå våre mål. Vi ser at prosjektene levere bedre, og vi er mer proaktive i markedet, legger han til.

2020
Han ser nå frem mot et spennende 2020, både for NCC totalt sett, men han er også positiv for deres muligheter i Norge.

– Vi har gjennom 2019 opplevd god etterspørsel etter våre tjenester, noe vi forventer også i 2020, sier han. Carlsson peker på noen punkter som det er viktig at næringen i Norge som helhet ser ytterligere på for å få et bedre fungerende marked.

– Det blir ikke minst viktig å få et velfungerende anleggsmarked, og at man klarer å løse den mye omtalte momsproblematikken, at man reduserer tvistenivået og at man får en raskere håndtering av prosjektene ut i markedet, understreker Carlsson.