Bedring for BetonmastHæhre

Bedret drift og god ordreinngang gjorde sitt til at BetonmastHæhre-konsernet fikk et bedre andre kvartal i år enn i fjor.

Driftsresultatet i andre kvartal på ble på 76,6 millioner kroner, opp fra 22,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2018. Omsetningen falt noe, men ordreinngangen var sterk, slik den også var i første kvartal.

– BetonmastHæhre hadde en positiv utvikling i andre kvartal, og leverte et forbedret driftsresultat. Selskapene holdt jevnt over høy produksjon, og det ble vunnet en rekke store og viktige kontrakter innen både bygg og anlegg, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre i en pressemelding.

Konsernet oppnådde en omsetning i andre kvartal på 3.167 millioner kroner mot 3.514 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Omsetningen i første halvår endte dermed på 6.072 millioner kroner, mot 6.312 millioner kroner i samme periode året før.

Begge konsernets hovedvirksomheter hadde positivt driftsresultat i andre kvartal. Betonmast oppnådde et driftsresultat på 44,2 millioner kroner mot 66,5 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Anleggsvirksomheten oppnådde et driftsresultat på 28,7 millioner mot et driftsunderskudd på 26,5 millioner i samme periode i fjor.

BetonmastHæhre hadde en ordreinngang i kvartalet på 4.057 millioner, mot 4.266 millioner kroner i foregående kvartal. Ordrereserve per 30. juni var på 12.312 millioner kroner, mot 11.423 millioner kroner ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet ordre med forbehold på 2.186 millioner kroner mot 2.403 millioner kroner per 31. mars 2019.

Ulykke

15. mai inntraff en fatal ulykke ved Hæhre Entreprenørs anlegg på Rødøy i Nordland. En hjullaster med sjåfør havnet i vannet i forbindelse med en tippoperasjon. Føreren, en ansatt i Hæhre, ble funnet den 15. august og bragt opp av vannet påfølgende dag.

Ulykken er fortsatt under etterforskning, og Hæhre bistår politi og arbeidstilsyn i deres arbeid.

BetonmastHæhres HMS-ansvar gjelder både internt i hele konsernet og eksternt i områdene vi driver vårt virke i. Konsernets visjon er null skader, og BetonmastHæhre jobber kontinuerlig med å evaluere og forbedre HMS-rutiner. Den fatale ulykken på Rødøy har preget hele konsernet.

Løsning for deling av selskapet

I mars vedtok styret i BetonmastHæhre å iverksette en prosess for å splitte opp selskapet i en bygg- og en anleggsvirksomhet. Den 19. august annonserte selskapet en avtale om salg av alle aksjene i Betonmastkonsernet til et nyetablert selskap, Betonmast Holding AS, som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast. Salgsprisen er avtalt til 2.075 millioner kroner for 100 prosent av aksjene. Salget, kombinert med en planlagt kapitalforhøying, vil løse opp i splitten av konsernet, og sikre et robust, frittstående anleggskonsern. BetonmastHæhre vil skifte navn til Hæhre & Isachsen Gruppen i forbindelse med sluttføring av transaksjonen.

Salget av Betonmast er betinget av at det gjennomføres en aksjeemisjon i BetonmastHæhre AS på 350 millioner kroner. Salget er videre betinget av at det fra salgssummen utbetales et ekstraordinært utbytte på 1.900 millioner rkoner til alle nåværende aksjonærer i BetonmastHæhre AS. Salget er også betinget av godkjenning på ekstraordinær generalforsamling i BetonmastHæhre som skal avholdes innen 16. september. Videre finnes det enkelte øvrige betingelser for gjennomføringen av transaksjonen, herunder at det gjøres en begrenset due diligence, at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene, og at avtale om ny finansiering av BetonmastHæhre AS sluttføres i tråd med de aksepterte betingelsene i tilbud fra DNB. Transaksjonen forventes gjennomført i fjerde kvartal.