En bedriftsleder må møte i retten etter at en innleid gravemaskinfører mistet livet under arbeider med å renske berg.  Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Bedriftsleder tiltalt etter at mann døde i arbeidsulykke

En mann i 50-årene døde etter at gravemaskinen han satt i falt utfor en bergskrent høsten 2015. I midten av mars må lederen av bedriften som leide ham inn, møte i retten tiltalt for ikke å ha sikret et forsvarlig arbeidsmiljø.

Gravemaskinføreren omkom i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i 2015.

Ifølge tiltalen skal bedriftslederen ha unnlatt å hindre den forulykkede å gjennomføre en farefull operasjon med rensking av berg.

Renskingen endte med at gravemaskinen som anleggsarbeideren satt i, falt utfor en bergskrent.

Den forulykkede hadde et enkeltmannsforetak og var leid inn til oppdraget av en maskinentreprenør.

Bedriftseieren som leide inn gravemaskinføreren er tiltalt for brudd på Arbeidsmiljøloven § 19-1 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 4-1.

Ifølge tiltalen har vedkommende som arbeidsgiver under særdeles skjerpende omstendigheter overtrådt bestemmelsen om at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakerens fysiske og psykiske velferd.

Ved avgjørelsen skal det ifølge tiltalen legges vekt på om overtredelsen har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse.

Ifølge lovteksten kan fengsel inntil tre år anvendes under særlig skjerpende omstendigheter.

Saken går over to dager, 14.- og 15. mars, i Nordmøre tingrett.