Bedrer strømforsyningen til Hammerfest

Statoil har bidratt med 160 millioner kroner til oppgradering av linjenettet som forsyner Hammerfest med strøm. Oppgraderingen sikrer at det lokale strømnettet fungerer som en reserveløsning for Hammerfest LNG på Melkøya.

Statoils andel dekker om lag 80 prosent av de samlede anleggskostnadene. Selve oppgraderings- og utbyggingsarbeidet er utført av Hammerfest Energi. Under normal drift skal Hammerfest LNG - behandlingsanlegget for Snøhvit-gassen - være selvforsynt med elektrisk kraft, skriver Statoil på sine nettsider. Vi trenger en sikker reserveløsning dersom det skulle bli en strømstans på Melkøya. Med så store effekter vi da har behov for, var eneste løsning nybygging og oppgradering av eksisterende linjenett, sier Knut Ivar Pedersen, leder for Statoils engasjement i nettoppgraderingen. Sammen med det interkommunale energiselskapet Hammerfest Energi har Statoil oppgradert én av de to eksisterende kraftlinjene mellom koplingsstasjonen på Skaidi og Hammerfest fra 66 kilovolt (KV) til 132 KV. Den andre 66 KV-linjen er erstattet med en ny 132 KV linje. Oppgradert linje har en kapasitet på 120 megawatt (MW), mens ny linje tåler 250 MW. Bygging av ny transformatorstasjon i Kvalsund, oppgradering og ombygging av Hammerfest transformatorstasjon, samt utvidelse av Skaidi koplingsstasjon, er også en del av prosjektet. Oppgraderingen av linjenettet kommer også Hammerfests innbyggere til gode. Den nye linjen vil være sikrere og mer stabil enn den gamle. Dermed får vi bedre kvalitet på strømforsyningen. Hammerfest by kan nå dekkes med bare én linje i drift, selv på den kaldeste vinterdagen, sier Pedersen. Snøhvit er første utbygging i Barentshavet. Fra havbunnsinstallasjonene ute på feltet skal ubehandlet brønnstrøm føres inn til Hammerfest LNG for prosessering og utskipning når anlegget kommer i drift i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.