Bedre og bedre for Block Watne

Block Watne AS har de seneste årene stadig bedret sin inntjening, og fjoråret var intet unntak. Selv om omsetningen i 2001 falt riktignok marginalt med 0,5 prosent til 1,045 milliard kroner, klarte selskapet å bedre resultatmarginen til 7,8 prosent, opp fra 7,2 året før.

Den generelle markedssituasjonen i fjor må betraktes som god selv om svingningene i markedet var noe sterkere enn tidligere år og spesielt var høstmarkedet tøft, kommenterer en fornøyd administrerende direktør Lars Nilsen. I overkant av 70 prosent av Block Watnes produksjon er egenutviklede prosjekter bestående av hele produktspekteret fra eneboliger til leiligheter, ungdomsboliger og omsorgsboliger. Det resterende volumet er leveranser av hus til privatkunder og storkunder på andres tomt. Ordrereserven utvikler seg også positivt. Den økte med 12 prosent til 613 millioner kroner ved siste årsskifte og har øket ytterligere ved utløpet av mars til 708 millioner kroner. Vi vil skape en solid og trygg arbeidsplass for våre ansatte og søker å holde en jevn produksjon i forhold til svingningene vi ellers opplever i markedet. Av budsjettert omsetning for inneværende år er i overkant av 60 prosent sikret i ordrereserven, sier Lars Nilsen som opplyser at Block Watne bygger nær sagt alle sine boliger med egne fagfolk. Block Watne-sjef Lars Nilsen ser også positivt på inneværende år. Vi har hittil i år opplevd en god pågang i markedet som har resultert i et historisk godt salg for årets tre første måneder. Dette styrker vår tro på at året som helhet vil utvikle seg positivt, avslutter han.