Tallet på landbruksbranner i driftsbygg holdes stabilt lavt også i år på 141 branner. Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Olsen / NTB

Bedre el-sikkerhet ga færre landbruksbranner

Antallet landbruksbranner falt i 2020, både for driftsbygninger og bolighus på gårdsbruk.

Til sammen 852 husdyr døde i branner i 2020. Dette er vesentlig lavere enn gjennomsnittet på 6.800 de siste ti årene, skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

Styreleder Pål-Arne Oulie sier at de fleste branntilløp i driftsbygninger har elektrisk årsak – spesielt i sikringsskap.

– For å avdekke dette før brann oppstår, er brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera viktigste tiltak.

Brannerstatning for driftsbygninger har økt fra 2019, men er likevel lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene. Stor innsats for bedre el-sikkerhet har gitt resultater.

– Norge var først i verden med å sikre husdyr med brannalarm, og 20.000 elektriske anlegg er kontrollert og utbedret for brannfarlige feil siden 2014.