Konsernsjef Jesper Göransson i Peab. Foto: Mattis Barda
Konsernsjef Jesper Göransson i Peab. Foto: Mattis Barda

Bedre driftsmargin for Peab i andre kvartal

Peab har hatt en svak nedgang i omsetningen, men en god vekst i driftsresultat og margin i andre kvartal i 2021. For første halvår samlet utgjør tallene en nedgang fra forårets nivå.

Peab oppnådde en driftsmargin på 5,4 prosent i andre kvartal i år, opp fra 4,3 i samme kvartal 2020. Omsetningen er noe lavere enn i samme kvartal i fjor, men driftsresultatet før skatt på 808 millioner svenske kroner er 147 millioner svenske kroner over driftsresultat før skatt i same kvartal i fjor.

– Årets andre kvartal viser fortsatt forbedrede marginer innenfor entreprenørvirksomhetene og boligutvikling, i tillegg til en stabil ordreinngang. Markedsutsiktene er fortsatt gode, noe som gir fordeler for Peabs stadig mer diversifiserte virksomhet når det gjelder land, produkter og kunder, sier konsernsjef Jesper Göransson i Peab i en pressemelding fra det nordiske entreprenørkonsernet.

Første halvår sett under ett har dog ikke hatt samme positive utvikling fra fjoråret for Peab.

Nettoomsetningen i årets seks første måneder er 26,3 milliarder svenske kroner, en liten nedgang fra 27,2 milliarder i samme halvår i fjor. Driftsresultatet før skatt er på 751 millioner svenske kroner, ned fra 872 millioner i fjor, noe som gir en driftsmargin på 2,8 prosent, ned fra 3,2 prosent i første halvår i fjor.

I sin halvårsrapport forklarer Peab nedgangen med blant annet en kald vinter, som forsinket oppstarten på asfalteringssesongen i første kvartal. Dette hadde også negativ effekt på resultatet i andre kvartal, heter det i rapporten.

Peab skriver videre at de forventer en stabil utvikling på tvers av sine virksomhetsområder, med flat utvikling i både Norge, Sverige og Finland innen boligbygging, men økning innen andre bygg i både Norge og Sverige.

– Ordrereserven vår er god, og vi har en sterk finansiell posisjon. Når vi ser forbi Covid-19 og normaliseringen av dagliglivet, ser fremtiden lovende ut for Peab, skriver Jesper Göransson i halvårsrapporten.