Bedre batterier og raskere ladere

Som de første innfører Bosch nå halvtimesladere og nye, mer robuste batterier som fast standard på alle Heavy Duty-maskiner og kombimodeller.

Hittil har timeladere vært fast standard på alt profesjonelt batteriverktøy. Bosch bryter nå denne praksisen. Fra nå av leveres alle Heavy Duty-maskiner og alle kombimodeller mellom 12 og 24 volt med halvtimeslader som fast standard. Samtidig innføres de nye HD-O-Pack-batteriene som fast standard på de samme modellene. HD-O-Pack-batteriene har kjølestaver av aluminium, mindre varmeutvikling og tåler 50 prosent flere oppladinger enn tradisjonelle batterier. De nye laderne (AL 1450 DV og AL 2450 DV) gir skånsom opplading på grunn av konstant temperaturovervåking. Samtidig kan de brukes til opplading av alle Bosch batterier fra de helt gamle 7,2 volt til de nyeste 24 volt. Uansett om det er nikkelkadmium (NiCd) eller nikkelmetallhydrid (NiMH). Til tross for klare forbedringer blir de nye batteriene innført uten at det gjøres endringer i priser, modellnavn eller bestillingsnumre. Den eneste forskjellen er at det vil fremgå tydelig av emballasjen at modellen er utstyrt med halvtimeslader og HD-O-Pack batterier.