Daglig leder Thomas Heiberg Johansen under BAS Maskinutleies HMS-dager.

BAS Maskinutleie med egne HMS-dager

BAS Maskinutleie avholdt HMS-dager for alle ansatte 24.- og 25. april på Olavsgaard Hotell utenfor Oslo.

BAS Maskinutleie hadde invitert flere eksperter og leverandører av produkter og tjenester til HMS-dagen, og tema for samlingen var hvordan kompetanse og involvering i sikkerhetsarbeid gir bedre HMS-gjennomføringsevne i hverdagen. 

- HMS er overordnet alt vi gjør. Vi må etterstrebe nye plattformer og verktøy til å kommunisere HMS gjennom for å øke etterlevelsen i hverdagen. Både for ansatte og kunder, sier daglig leder Thomas Heiberg Johansen i en pressemelding.

BAS Maskinutleie peker på at HMS henger sammen med digitalisering av byggebransjen og at ny teknologi setter høyere krav til bedre leveranser fra utleieaktører – også på HMS og dokumentasjon.

- Da må vi være godt forberedt og satse på HMS og kompetanse som et markedsfortrinn, ifølge Johansen.

BAS Maskinutleie har blant annet etablert BAS Kompetanse som nå totalleverandør av sikkerhetsopplæring.

- Vi holder liftkurs, fallsikring, førstehjelp, varmearbeider, anhuker og stillaskurs. Vi tilbyr også utstyrspesifikk opplæring og sertifiserte kurs innen kran, truck og maskin, opplyser Johansen.