Ill. Sign Arkitektur
Ill. Sign Arkitektur

Barnehagen ble dobbelt så dyr som planlagt – avlyste konkurransen

Luster kommune skal bygge en ny barnehage på Hafslo. Men da prisene fra entreprenørene kom inn lå prisene dobbelt så høyt som kommunen hadde lagt til grunn, og nå avlyses konkurransen.

Sogn Avis, som omtalte saken først, skriver at kalkylen for å bygge om den gamle yrkesskolen på Hafslo til barnehage var på rundt 60 millioner kroner, men etter anbudsåpning lå prisene på det dobbelte, 120 millioner kroner.

– Ja, jeg synes dette det var seigt. Jeg har tro på prosjektet, men kostnaden var en stor overraskelse, sier rådmann Jarle Skartun i Luster til Sogn Avis.

– Vi opplevde liten konkurranse med få tilbydere, der var faktisk fag uten tilbud. Og svært høye priser i forhold til kalkylen, legger rådmannen til.

Han sier at de var forberedt på en økning, men ikke så kraftig som man nå ser, og peker på flere forhold som kan forklare dette.

– Det er en utvikling i byggemarkedet som kan sies å ha en urovekkende prisvekst. Entreprenørene har godt med arbeid fremover, så om de skal gjøre ytterligere jobb, så er den kanskje kostbar. Så er det ikke å legge skjul på at vi har undervurdert kompleksiteten i prosjektet, og behovet for nyanlegg i et renoveringsprosjekt. Det er ting vi håpte var godt nok, som ikke er det lenger. Da må det rives og bygges opp igjen ting vi tenkte vi kunne bygge videre på, sier rådmannen til avisen.

Nå skal kommunen revurdere utbyggingen, og se på mulige forenklinger. Nå kan prosjektet bli forsinket med i hvert fall et halvt år ekstra, kanskje et helt barnehageår.