Barne- og ungdomssjukehuset

Seks år etter at rivingen startet, er det nye barne- og ungdomssjukehuset (BUS1) ved Haukeland Universitetssjukehus tatt i bruk.

Fakta

Sted: Bergen
Prosjekttype: Nybygg, sykehus
Prosjektkostnad med merverdiavgift: 1,7 milliarder kroner
Bruttoareal: Cirka 29.000 kvadratmeter
Tiltakshaver: Helse Bergen
Prosjekteringsledelse: Sweco
Byggeledelse: Sweco (hovedbyggeledelse, bygningsmessig og teknisk byggeledelse), OPAK (SHA-koordinator), Erstad & Lekven (fremdriftskoordinator) og Rent Tørt Bygg Consult (rent tørt bygg koordinering)
Arkitekt: KHR Arkitekter (Danmark), Per Knutsen Arkitekter, Rambøll Arkitekter
Landskapsarkitekt: Schønherr (Danmark)
Totalrådgiver: Cowi
RIG: Sweco
Grunnarbeid, råbygg og tett hus: LAB Entreprenør
Innvendig tømmer og innredning: J.H. Nævdal Bygg

Underentreprenører og leverandører: Rivning, graving og sprengning: Drange Maskin l Anleggsgartner: Wikholm l Ferdigbetong: Unicon l Betongelementer: Spenncon l Trappeelementer: Dalton (Danmark) l Betongsaging/kjerneboring: Betongskjæring l Gulvstøp/tynnavretting: Betonggulv l Stål- og metallarbeid: Jotne Ankers l Utv tømmer: Byggmester Markhus l Taktekking: Fløysand l Sprengning: Sprengningsteknikk l Boring for fjernvarmebrønner og fundamenter: FAS l Alu/glass fasade og ytterdører: Hole Glass, Bolseth Glass og John Holvik (Bue Aluminium tok over for Hole Glass) l Solavskjerming: Vental l Innerdører: Neumann Bygg l Blikkenslager: Bergen Luftteknikk l Maler og gulvlegger: Magnus Stigen l Mur og flis: Veidekke Entreprenør l Rør-, varme, sprinkler: Arna & Åsane Rørleggerservice l Elektro og teleinstallasjoner: Frøland & Noss l Luftbehandling: Bergen Luftteknikk l Kjølemaskiner og varmepumpe: GK Norge l SD-anlegg/automatikk: Schneider l Adgangskontroll og innbruddsalarm: Infratek Security l Brannalarmanlegg: Autronica l Sykesignalanlegg: Best l Belysning: Fagerhult l Laboratorieutstyr: Zystm l Heiser: Kone Heis l Reservekraft og UPS-anlegg: Power-Nor l Branntetting: Brann og Sikkerhetsforum l Byggevarer: Neumann Bygg l Innv glassarbeid: Hole glass l Kontorfronter i glass: Innomhus l Pusshimling: Krystof bygg l Innv trepanel: Canvass l Lås og beslag: Locket l Utstyr idrettshall og sportsgulv: Scandisport l Parkett: Bo Andren l Innv solavskjerming: Foraform l Gardiner: Merkur Gardiner (Danmark) l Fast innredning: Idema l Kjølerom: Fresvik l Rent tørt bygg: Renex l Foldevegger: Saxi

Bygget er på cirka 29.000 kvadratmeter og består av en tilnærmet rektangulær del som rommer underetasjer og første etasje og fire blokker (kalt tangenter) som ligger øst-vest retning oppå den rektangulære delen.
Tiltakshaver er Helse Bergen HF, bygget er tegnet av KHR Arkitekter (Danmark), Per Knutsen Arkitekter (Trondheim) og Rambøll Arkitekter (Trondheim) og ført opp i delte entrepriser. Prosjektkostnad med merverdiavgift er på 1,7 milliarder kroner.

Energisenter
Bygget inneholder tre sengeposter for barn og ungdom; en akuttpost, en barnepost og en ungdomspost. Bygget rommer også en sengepost for spiseforstyrrelser, en senge-
post for alderspsykiatri, avdeling for ETC (elektrosjokkbehandling), sykehusskole med undervisning fra første klassetrinn i barneskolen til tredje trinn på videregående, en rekke ulike poliklinikker og kontorer, datahaller og garderober. Universitetet i Bergen har et auditorium med cirka 110 sitteplasser.
En stor del av bygget er et energisenter for barn og ungdom, med idrettshall, svømmehall, rom for testing av hjerte og lunger og et avansert ganglaboratorium som Olympiatoppen ønsker å bruke når det er ledig kapasitet. Idrettshallen har høy og lav klatrevegg, oppmerking for volleyball, basketball, håndball og badminton, lydanlegg og tribune med 200 sitteplasser. Svømmebassenget er på 25 meter og har tre baner. I samme rom er det et terapibasseng med 34 graders vann og et plaskebasseng. Det er totalt cirka 50 sengeplasser i bygget. Det er omtrent 300 arbeidsplasser ved barne- og ungdomssjukehuset.
Prosjektleder Lars Petter Smidt ved Prosjektkontoret i Helse Bergen forteller at grunnforholdene og fasader med mange sprang var utfordrende i prosjektet.
– Dette er første gang jeg har jobbet med et helsebygg, så lærekurven har vært fin og bratt. Det jeg tar med meg fra prosjektet er lærdommer om psykiatriens kompleksitet og hvor viktig sikkerheten i driftsfasen er. Det har vært mange brukergrupper å forholde seg til, samtidig som veien til toppen ved Haukeland Universitetssjukehus har vært kort, sier Smidt.

15.000 kubikkmeter betong
Smidt sier at det har vært mye dårlig fjell i byggegropen.
– Vi måtte sprenge og grave mer enn forventet og utføre mer betongarbeid enn forventet. Totalt er det sprengt og gravd ut 115.000 kubikkmeter faste masser fra tomten, og det har gått med cirka 70 tonn sprengstoff. Sprengning måtte skje til faste tider for ikke å forstyrre aktivitet i laboratorier i Bygg for biologiske basalfag som ligger nær byggeplassen. Underetasjene i Barne- og ungdomssykehuset er tilknyttet det underjordiske gangveisystemet på Haukeland Universitetssjukehus, sier han.
Prosjektleder Ottar Sleire i LAB Entreprenør forteller at selskapet har hatt to entrepriser i prosjektet, en på grunnarbeid og råbygg og en på tett hus.
– Den største utfordringen var at det egentlig har vært et stort prosjekt i et stort hull. Både grunnarbeid og betongarbeid har vært krevende. Bygget har mange etasjer under bakkenivå og har omfattet store plasstøpte konstruksjoner. Totalt har vi brukt cirka 15.000 kubikkmeter ferdigbetong og over 1.000 tonn armering, sier Sleire.
Det er plasstøpte konstruksjoner fra U2 til U1 og hulldekker og stålsøyler videre opp. Bygget har inntil ni etasjer. Takene er flate og er tekket med takbelegg eller har dekke av sedumplanter. Det er beplantning i de tre hagene som ligger mellom tangentblokkene. Det er mye skiferforblending på den laveste delen av bygget og til sammen 14.000 kvadratmeter glass på tangentbyggene. De meste av glasset er levert som ferdige elementer med glassfelt i størrelse på 2,4 x 3,9 meter.
I lobbyen er det skiferflis på gulvet, i korridorer og på sengerom er det gummibelegg, i våtrom er det vinylbelegg mens det i idrettshallen er sportsparkett. I lobby og over basseng er det akustikkpuss. Idrettshall og auditorium har spilehimling.
Styreleder Tor Harald Nævdal i JH Nævdal Bygg sier at selskapet har utført innvendig tømmer og innredning og hatt ansvar for HMS og rent tørt bygg i tett hus fasen. Barne- og ungdomssjukehuset er et av de største prosjektene JH Nævdal Bygg har vært med på.
– Vi har på det meste hatt en bemanning på cirka 60 egne tømrere og 40 fra underentreprenører. Den største utfordringen har vært å ha tilkomst til å kunne jobbe kontinuerlig, noe som ble spesielt vanskelig da elektrofirmaet forsvant. Størrelsen på bygget har ikke vært noe problem, sier Nævdal.
Bygget har universell utforming. Det har ni heiser som alle kan ta bårer og senger. På plan 3 i tangentbyggene er det gangbruer som binder byggene sammen, og i bakkant av bygget er det korridorer i flere etasjer som går nord-sør. Byggets hovedinngang ligger midt på fronten av plan 1, med rask tilgang til idrettshallen fra lobbyen.
Alle vinduer er i aluminiumskarmer og bygget har utvendige fasadeheiser for fasadevask.

Energibrønner
Barne- og ungdomssjukehuset er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer, basert på varmepumpe mot 75 energibrønner ned til minus 250 meter. Bygget kan også bruke fjernvarme fra BKK Varme. Kjøling skjer via ventilasjonsanlegget. Bygget er i energiklasse B. Det har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Hele bygget er sprinklet og det er slukkesystem med inert-gass i datahaller. Det er solavskjerming med automatisk styrte utvendige persienner mot sør og vest.
Det er lagt ned over 700.000 timeverk på bygget. Over 200 personer var med da aktiviteten var på topp.


Flere prosjekter