660 betongpeler bankes nå ned på Fryasletta i det som er en solid fundamenteringsjobb i forbindelse med bygging av E6 Frya-Vinstra (foto: Terje Ruud, Statens vegvesen).

Banker 660 betongpeler i E6-prosjekt

Sør for tunnelåpningen på Fryasletta i E6-prosjektet Frya-Vinstra pågår det nå en solid fundamenteringsjobb. Hele 660 betongpeler bankes ned for å gi fast grunn til ny E6.

Grunnforholdene i området er det dårlige og de 660 pelene er nødvendige for å gi fast grunn. Fra dagens E6 sør for tunnelinngangen er det en nivåheving på åtte meter. I området skal det derfor fylles på store mengder med masser.

─ Det rammes nå ned 660 betongpeler fordi det er dårlige grunnforhold og for å unngå at vi senere ikke vil oppleve ujevnheter i vegbanen når vi er ferdige med veganlegget i 2016. Det er en stort og komplisert jobb som nå gjennomføres, sier Statens vegvesens prosjektleder Øyvind Moshagen i et videoinnslag på gd.no.

Sjelden kost på Innlandet

Loddet som benyttetes i pelearbeidet er på sju tonn. Det er Kynningsrud som utfører pelearbeidet i prosjektet der AF-Gruppen er totalentreprenør.

Moshagen sier til gd.no at så omfattende pelearbeid i et vegprosjekt er sjelden kost på Innlandet.

─ Hovedårsaken for tiltaket er å sikre overgangene mellom fast fjell over på bru og fylling, sier han.

18.000 meter peler

Gd.no skriver at pelene som blir banket ned i har en lengde på 30 meter i gjennomsnitt. Totalt skal det bankes ned 18.000 meter betongpeler og på enkelte områder må de ned til 60 meter før de treffer fast grunn.

–Heldigvis har det vært en god og varm vinter. Det er bra for anleggsarbeidet, siden maskinene vi bruker går på hydraulikk. Jo kaldere det er, desto mer utfordrende er det å få mekanikken til å funke, sier Rune Gaasvik fra AF-Gruppen til gd.no. Han mener likevel at dette ikke er spesielt krevende arbeid.

─ Dette er en oppgave vi er vant til, sier han.