Bak F.v. Wolfgang Mysliwietz, prosjektleder Hæhre Entreprenør AS, Ole Christian Rognlien, prosjektleder Baneservice, Anders Tidemand-Johannessen, prosjektdirektør Baneservice. Foran f.v. Gudmund Roen administrerende direktør i Hæhre Entreprenør AS og Ingvild Storås administrerende direktør i Baneservice AS.

Baneservice og Hæhre signerte kontrakt for InterCity prosjektet Eidsvoll Nord - Langset

Baneservice skal ha ansvaret for de jernbanetekniske arbeidene på InterCity strekningen Eidsvoll Nord – Langset.

Arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS har hovedkontrakten med Bane NOR. Baneservice er underentreprenør for Hæhre Entreprenør AS. Kontraktsverdien for arbeidene Baneservice skal utføre er på 240 millioner kroner.

På strekningen Eidsvoll Nord – Langset skal det bygges 4,5 kilometer dobbeltspor, med tilhørende banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, tele og elkraft. Hæhre og PNC er allerede godt i gang med henholdsvis grunnarbeider og forberedende arbeider til Minnevika bru. De første jernbanetekniske arbeidene starter opp 3. kvartal 2020. Hele prosjektet skal være ferdig 4. kvartal 2024

- Vi gleder oss til å være en del av et så omfattende og spennende utbyggingsprosjekt som innebefatter de fleste av våre kjerneområder. Dette blir et prosjekt med mange involverte parter. Med et godt samarbeid mellom alle aktørene er jeg sikker på at vi vil lykkes, sier prosjektdirektør i Baneservice, Anders Tidemand- Johannessen.

Tidligere i år kjøpte Baneservice Norsk Jernbanedrift, som sammen med NCC har kontrakten for arbeider på parsellen Venjar – Eidsvoll Nord.

- Det sammenslåtte selskapet vil ha en sterk tilstedeværelse på InterCity utbyggingen mellom Oslo og Hamar, og ser gode muligheter for å optimalisere de to prosjektene til det beste for samarbeidspartnere og Bane NOR, heter det i en pressemelding.