Digitalt kontraktsigneringsmøte: (fra venstre) Martin Rosenlund, direktør kontrakt og marked Bane NOR, Idun Bortne, kontraktsrådgiver Bane NOR, Trond Kåsa, prosjektsjef Baneservice, Katinka Øgård, leder kontrakt og marked Portefølje Vest i Bane NOR, Kjell Myhr, leder Baneteknikk i Baneservice, Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør Portefølje Vest i Bane NOR, Thomas Magerøy, prosjektleder i Bane NOR, Martin Pretorius, kontraktsleder i Baneservice, Marek Kovalevskij, tverrfaglig anleggsleder Baneservice, Asle Larsgaard, prosjektleder Baneservice, Kjersti Kanne, administrerende direktør Baneservice, Leif Erik Bjotveit Beck, assisterende prosjektleder Baneservice og Eivind Larsen, prosjektsjef Bane i NOR. Foto: Bane NOR
Digitalt kontraktsigneringsmøte: (fra venstre) Martin Rosenlund, direktør kontrakt og marked Bane NOR, Idun Bortne, kontraktsrådgiver Bane NOR, Trond Kåsa, prosjektsjef Baneservice, Katinka Øgård, leder kontrakt og marked Portefølje Vest i Bane NOR, Kjell Myhr, leder Baneteknikk i Baneservice, Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør Portefølje Vest i Bane NOR, Thomas Magerøy, prosjektleder i Bane NOR, Martin Pretorius, kontraktsleder i Baneservice, Marek Kovalevskij, tverrfaglig anleggsleder Baneservice, Asle Larsgaard, prosjektleder Baneservice, Kjersti Kanne, administrerende direktør Baneservice, Leif Erik Bjotveit Beck, assisterende prosjektleder Baneservice og Eivind Larsen, prosjektsjef Bane i NOR. Foto: Bane NOR

Baneservice fikk stor Bane NOR-kontrakt i Bergen

Bane NOR har inngått kontrakt med Baneservice om å bygge siste del av dobbeltsporet mellom Arna og Bergen og bygge om Nygårdstangen godsterminal.

Konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum og administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne, signerte mandag 10. januar kontrakten som både skal sørge for at flere kan reise med toget, og at mer gods kan sendes mellom Oslo og Bergen, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Det var fem entreprenører som ga tilbud på jobben, som endte med en kontraktssum like under 800 millioner kroner. Ved tildelingen telte kvaliteten 40 prosent og prisen 60. Entreprenøren som fikk kontrakten skåret best på begge deler., opplyser Bane NOR.

Ved at både gammel og ny tunnel gjennom Ulriken får sitt eget spor, blir det mulig å doble antall togavganger mellom Arna og Bergen til fire tog i timen.

Ombyggingen av terminalen vil gjøre at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Med nye spor og mulighet for nærlagring, vil godskapasiteten øke med mer enn 100 prosent. Terminalen vil også kunne driftes fossilfritt.

- Baneservice utmerket seg med gode planer for hvordan de skal gjennomføre byggingen samtidig som både stasjonen og godsterminalen skal være i drift. Entreprenøren har også beskrevet i detalj hvordan de skal forberede og benytte planlagte perioder med togstans til å få utført mest mulig arbeid. Disse forholdene er avgjørende for å få gjennomført prosjektet til planlagt tid og kostnad, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

- Vi er svært glade for at Bane NOR har gitt oss tilliten til å gjennomføre dette viktige prosjektet som vil bidra til mer effektiv og miljøvennlig person- og godstransport i Bergensregionen. Det er et stort og komplekst prosjekt, sier administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice i samme melding.

Byggestart er planlagt til mai 2022, og byggetiden er beregnet til cirka to og et halvt år.