Hanne Stormo i Bane NOR og Ingvild Storås i Baneservice markerer den nye kontrakten med hver sin koronaalbue. Foto Marianne Henriksen/Bane NOR

Baneservice AS vant signalanlegg-kontrakt i Drammen

Bane NOR signerte nylig kontrakt med Baneservice AS om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Kontrakten omfatter ombygging av eksisterende NSI-63 signalanlegg for hele prosjektområdet i midlertidige driftsfaser frem til ERTMS blir tatt i bruk som permanent signalanlegg.

Kontrakten ble signert 7. september, og det ligger an til oppstart av arbeidene høsten 2020. Signaljobben som er signert, har en anslått kontraktsverdi på rundt 105 millioner kroner, skriver Bane NOR i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi signerer kontrakt med Baneservice for disse krevende signalarbeidene. Baneservice har i en årrekke jobbet med ulike arbeider på Drammen stasjon og har både en geografisk og teknisk kunnskap, sier Bane NORs prosjektsjef Hanne Stormo i meldigen. Hun leder prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, og skryter av tilbyderen de valgte.

– I Baneservice ser vi en profesjonalitet og forståelse for oppgaven, og det gir oss en trygghet. Vi ser at man har jobbet grundig med tilbudsunderlaget, sier Stormo.

– Dette er et viktig prosjekt for oss, der vi får trukket med oss vår totale kompetanse. Vi skal være en god leverandør for Bane NOR, i dette som blir vår største signaljobb, sier administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås i samme melding.