Fra riggen som styrer injeksjonsarbeidet i Mossetunnelen. Nå viser det seg at entreprenøren ikke klarer å levere i henhold til kontrakt. Foto: Øystein Stavdal Paulsen/Bane Nor.
Fra riggen som styrer injeksjonsarbeidet i Mossetunnelen. Nå viser det seg at entreprenøren ikke klarer å levere i henhold til kontrakt. Foto: Øystein Stavdal Paulsen/Bane Nor.

Bane Nors milliardsluk sliter med vann – får ikke tunnel tett nok

Entreprenøren klarer ikke å levere den nye jernbanetunnelen i Moss så tett som kontrakten krever til tross for omfattende etterinjisering.