I Drammen er bygging av tunnel og forberedende arbeider i full gang, nå utlyses flere kontrakter med planlagt signering og oppstart i 2021. Foto: Øystein Grue/Bane NOR

Bane NOR utlyser tre kontrakter for to milliarder

Bane NOR utlyser nå tre konkurranser for utbyggingen av Vestfoldbanen i Drammen: ombygging av Drammen stasjon, spor, kontaktledningsnett og alt av elektro og telearbeid for 10 kilometer nytt dobbeltspor.

Kontraktene inngår i InterCity-satsingen, som er en omfattende utbygging av jernbanen på Østlandet. 

– Vi har lenge jobbet med mål om å få kontraktene ut i markedet våren 2020. Med korona-krisen som nå rammer næringslivet blir dette samtidig et viktig bidrag for å holde aktiviteten oppe i markedet, sier Hanne Stormo, som leder Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, i en pressemelding.

Hun håper de tre kontraktene fra utbyggingsprosjektet på Vestfoldbanen bidrar positivt til å holde hjulene i gang.

Målet er at de tre kontraktene som lyses ut nå blir signert i første kvartal 2021, med oppstart av arbeidene samme vår, forklarer Eirik Harding Hansen. Han er leder for kontrakt og anskaffelser i utbyggingsprosjektet.

– Som byggherre skal vi legge til rette for at kontraktene er attraktive for aktørene til tross for den krevende tiden hele bransjen er i akkurat nå, sier Harding Hansen i meldingen.

Den første kontrakten omfatter all underbygning på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, og inkluderer blant annet ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua i Drammen fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rivearbeider, ombygging av en undergang og en kulvert, føringsveier, VA, veiomlegginger med mer.

Den andre kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon, gjennom tunnelen på Vestfoldbanen mot Skoger.

Den tredje kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunnel og dagsone Skoger.

Utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen fikk i juni 2019 vedtatt en styringsramme på 12,7 milliarder kroner i Stortinget.

– Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg, sier prosjektsjef Hanne Stormo.