Fra Gjerstad stasjon. Foto: Bane NOR
Fra Gjerstad stasjon. Foto: Bane NOR

Bane NOR utlyser store kontrakter på Sørlandsbanen

Bane NOR er nå i ferd med å gjennomføre en fornyelse på Sørlandsbanen. Det gamle kontaktledningsnettet skal skiftes ut, og det nye nettet får autotransformatorforsyning. Nå er kontraktene på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand lyst ut.

– Det er et stort prosjekt. Vi skal bygge kontaktledning med autotransformatorforsyning, eller KL/AT som vi kaller det, på en 150 kilometer lang strekning fra Neslandsvatn stasjon til Kristiansand stasjon. Det vil gi en vesentlig forbedring av jernbanen, og gjøre driften mer effektiv, forteller prosjektleder i Bane NOR Rune Jensen i en pressemeldng.

Fornyelsen av kontaktledningsnettet skal legge til rette for effektiv energidistribusjon.

–Energitapet blir mindre, togene får den riktige spenningskvaliteten, og det blir mulig å kjøre flere og tyngre tog på strekningen, skriver Bane NOR.

– Det er jo ingen hemmelighet at jernbaneinfrastrukturen på Sørlandsbanen er moden for fornyelse, og det er akkurat det vi gjør nå. Når prosjektet står ferdig, så har vi en mer robust jernbane på Sørlandet, sier prosjektlederen.

Konkurransen ble utlyst i slutten av august, og det var en rekke påmeldte til tilbudskonferansen 7. september. Det er snakk om to totalentrepriser, en for strekningen mellom Neslandsvatn og Helldalsmo, og en mellom Helldalsmo og Kristiansand.

– Jeg er glad for at prosjektet skaper interesse i markedet. Det er mange som ønsker disse kontraktene, og mange som meldte seg på tilbudskonferansen. For oss betyr det at vi kan være trygge på at vi finner gode samarbeidspartnere, sier Jensen.

Endelig frist for å avgi tilbud er satt til 13. desember, og søknad om kvalifisering har frist 27. september. Forventet oppstart av bygging er sommeren 2022, og planlagt ferdigstillelse er i 2026.