I februar 2019 omkom 15 år gamle Even Warsla Meen etter å ha klatret opp i en høyspentledning på Filipstad i Oslo. Nå er Bane Nor tiltalt for uaktsomt drap. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Bane Nor tiltalt for uaktsomt drap etter dødsulykke i Oslo

I februar 2019 omkom 15 år gamle Even Warsla Meen etter å ha klatret opp i en høyspentledning på Filipstad i Oslo. Nå er Bane Nor tiltalt for uaktsomt drap.

Det skriver TV2 i en artikkel på sine nettsider mandag.

7. oktober i år skal Bane Nor møte i Oslo tingrett, tiltalt for uaktsomt drap.

24. februar 2019 omkom 15 år gamle Even Warsla Meen etter å ha klatret opp i en høyspentledning på et togområde på Filipstad i Oslo. To andre ungdommer fikk alvorlige brannskader i ulykken.

4. mars ila Oslo statsadvokatembeter Bane Nor et forelegg på ti millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane Nor vedtok forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade.

Statsadvokaten har nå tiltalt Bane Nor for uaktsomt drap, uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, og for manglende sikring av området etter jernbaneloven.

Oslo tingrett har satt av åtte dager til behandling av saken.

Pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor bekrefter overfor Byggeindustrien at de har mottatt tiltalen fra statsadvokaten.

‒ Ulykken på Filipstad er først og fremst en alvorlig og tragisk hendelse. Vi har mottatt tiltalen, og vi jobber nå med å forberede oss på rettsaken. Vi er også i en egen dialog med de pårørende om erstatningsspørsmålet, sier hun.