Illustasjonsfoto

Bane NOR tar grep for å hindre arbeidskriminalitet

I nye kontrakter stiller Bane NOR nå strenge krav til entreprenører og underleverandører.

Hvert år inngår Bane NOR kontrakter for rundt 15 milliarder kroner innen vedlikehold og fornying, drift og utbygging av jernbanenettet.

- For å bidra til en bærekraftig og rettferdig samfunnsutvikling stiller Bane NOR flere krav til de som skal jobbe for oss. Det gjelder blant annet bruk av systemet HMSREG, pliktig medlemskap i StartBANK, samt fullmakt til å innhente skatteopplysninger, skriver byggherren i en pressemelding.

HMSREG er et skybasert program som er koblet til ulike offentlige registre. Her kan en se om selskaper følger lover og regler, overholder arbeidstid og betaler skatter og avgifter. Det vil også framgå hvor, når og hvor lenge de ansatte jobber, om de har kursing og godkjent kompetanse. StartBANK er et register over leverandører. For å være nevnt her må selskapene oppfylle en rekke forhåndsdefinerte krav til lovlig og seriøs drift. StartBANK finnes både i Norge og mange andre land.

Bane NOR peker på at alle som skal jobbe i jernbanesporet, eller på deres anleggsplasser, må ha et gyldig HMS-kort.

- Når ansatte registreres ved hjelp av kortet eller en mobilapp, ser vi hvem som er på de ulike anleggsplassene, hvilket firma de arbeider for og hvilke godkjenninger de har, skriver byggherren.

– HMSREG gjør det enklere for oss å følge opp leverandørene, og skille de seriøse fra de useriøse. Så kobler vi informasjon sammen med andre registre som StartBANK og Skatteetatens. Dermed kan vi enkelt kontrollere at vi inngår kontrakter med seriøse leverandører, forteller Fredrik Kirsebom, Bane NORs direktør for driftsanskaffelser.

Kirsebom legger til at det også blir lettere å se at arbeidet gjøres på en ryddig og seriøs måte.

Direktøren påpeker at kravene til deres entreprenører også videreføres og gjelder for underleverandører.

– Som byggherre og oppdragsgiver krever vi stadig mer. Vi jobber for en bærekraftig utvikling og forventer at våre samarbeidspartnere tar både samfunnsansvar og jobber for reduserte klimautslipp. Vi er i startgropa når det gjelder dette arbeidet, men vi beveger oss i riktig retning, sier han.