Både kreosotforbindelser, PAH-er og tungmetaller ble påvist i vannprøver under drivingen av ny rømningstunnel i Moss. Arkivfoto: Glenn Lund, Bane NOR

Både kreosotforbindelser, PAH-er og tungmetaller ble påvist i vannprøver under drivingen av ny rømningstunnel i Moss. Arkivfoto: Glenn Lund, Bane NOR

Bane Nor stanset jernbanearbeider i Moss da forurensede masser rant inn i tunnel

Drivingen av Mossetunnelens rømningstunnel ble stanset i tre uker da det i juni ble oppdaget forurenset vann som rant inn i tunnelen.