Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bane NOR skjerper kontraktskrav - kun to underentreprenør-ledd

Bane NOR spisser nå sine krav til samfunnsansvar i kontraktene, og vil fremover blant annet ha krav om StartBank, sanntidskontroll av HMS-kort og maks to underentreprenør-ledd.

Fremover vil alle nye kontrakter i Bane NOR inneholde et eget kapittel om samfunnsansvar. Kravene vil stå samlet.

Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter):

  • Pliktig medlemskap i StartBank.
  • Elektronisk kontroll i sanntid av HMS-kort på bygge- og anleggsplassen
  • Ledd underentreprenører (maks to ledd)
  • Krav om faglært bemanning (minimum 40 prosent faglærte)
  • Krav om lærlinger (minimum syv prosent lærlinger)

Bane NOR skal legge til rette for og bidra til at leverandørene utvikler miljøvennlige løsninger, tilbyr ryddige og seriøse forhold på arbeidsplassen for sine ansatte og innleide, utvikler fagkompetanse og sikrer fremtidig rekruttering til bransjen, skriver de i en pressemelding.

At Bane NOR tar en tydeligere rolle betyr blant annet:

  • Vi tydeliggjør samfunnsansvarskrav i kontraktene og jobber systematisk med kontroll av etterlevelse bl.a. gjennom digitalisering av oppfølging, flere revisjoner og stedlige kontroller.
  • Vi ansvarliggjør leverandørene og deres underleverandører for å sikre seriøse arbeidsforhold og dokumentert etterlevelse av våre krav. Vi løfter eventuelle avvik raskt på ledelsesnivå.
  • Vi samarbeider med andre byggherrer, utveksler informasjon og deler erfaringer systematisk.

– Byggherrer og leverandører må stå sammen for å sikre ryddige og seriøse arbeidsforhold, høy faglig kompetanse og god rekruttering til bygge- og anleggsbransjen. Jeg ser frem til at Bane NOR nå spisser sine samfunnsansvarskrav og styrker kontraktsoppfølgingen, det gjør det lettere for oss å sikre etterlevelse hos leverandørene og konkurranse på like vilkår. Vi ser frem til et godt og bærekraftig samarbeid med alle våre leverandører, sier direktør for anskaffelser i Bane NOR, Cathrine Loennecken i pressemeldingen.