Bane Nor og Veidekke har testet ut Ceequal under arbeidet med ny jernbanetunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen. Nå vil byggherren innføre miljøsertifiseringsordningen i alle store utbyggingsprosjekter.

Bane Nor og Veidekke har testet ut Ceequal under arbeidet med ny jernbanetunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen. Nå vil byggherren innføre miljøsertifiseringsordningen i alle store utbyggingsprosjekter.

Foto: Hans-Magnus Bjølgerud

Bane Nor skal Ceequal-sertifisere alle store prosjekter

Bane Nor ønsker å styrke tiltak for klima og miljø i de store utbyggingsprosjektene, og innfører derfor miljøsertifiseringsordningen Ceequal i alle kommende prosjekter.

– Miljøsertifisering av alle kommende prosjekter er et stort steg i riktig retning. Dette blir et verktøy som hjelper oss til å bli mer klimavennlige, sier Stine Undrum, konserndirektør for Bane NORs utbyggingsdivisjon, i en pressemelding.

Testprosjekt i Drammen

Ceequal er ikke ukjent for Bane Nor. I 2020 tok Veidekke initiativet til å bruke systemet under den pågående dobbeltsporutbyggingen mellom Drammen og Kobbervikdalen.

– Erfaringene etter to år med Ceequal som pilotprosjekt i Drammen er svært gode. Dette har hjulpet oss til å se flere muligheter for klimakutt og positive tiltak for miljøet. Derfor velger vi nå å innføre systemet i alle våre store utbygginger, gjennom alle prosjektenes faser, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane Nor.

Gevinster

Arbeidet i Drammen har blant annet ført til innovasjon og utvikling av et dataverktøy for å overvåke fossildrevne maskiner og finne utslippsreduserende tiltak. Tiltaket fikk nylig støtte fra Samferdselsdepartementet til videre utvikling, sammen med fem andre bærekraftprosjekter i regi av Bane Nor, står det i pressemeldingen.

– Tenk hvilke gevinster det kan gi når vi starter denne prosessen helt fra den tidlige planleggingsfasen. Det gir størst potensial for å finne miljøvennlige løsninger når vi har dette fokuset gjennom hele prosjektets livsløp, sier Tegneby.

Bane Nor kommer med følgende liste over hva Ceequal skal hjelpe prosjektene med:

* Både under planlegging og bygging skal det settes fokus på løsninger som reduserer prosjektenes påvirkning på klima og miljø.

* Alle involverte i prosjektene skal samarbeide for å finne bærekraftige løsninger. Det gjelder byggherre, konsulenter som bidrar i planleggingen, entreprenører og leverandører.

* Naboer og lokalsamfunn skal engasjeres og involveres.

* Det skal jobbes for å hindre negative miljøkonsekvenser lokalt.

* Det legges opp til gode tiltak for gjenbruk og effektiv utnyttelse av materialer og ressurser.

* Det skal bli mindre avfall fra utbyggingene.

* Målet er å kutte ned på alt som har negativ påvirkning på miljøet - lokalt og globalt.

– Solid dokumentasjon

– Med Ceequal får vi et system som gir oss solid dokumentasjon på hvor gode vi er til å sette miljøkrav i kontraktene med våre entreprenører, og hvor flinke våre leverandører er til å følge dem opp i praksis, kommenterer utbyggingsdirektør Stine Undrum.