Pablo Sonnendrücker, (Salini Impreglio), Stine Ilebrekke Undrum (Bane NOR) og Giorgio Cassina (Imresa Pizzarotti), ser fram til å starte samarbeidet om å bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Foto: Trine Bratlie Evensen/ Bane NOR

Bane NOR signerte milliardkontrakt med italienere på Vestfoldbanen

Tirsdag signerte Bane NOR kontrakt for nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker, på Vestfoldbanen. Det var en totalentreprise for underbygningsarbeidene som ble signert med det italienske arbeidsfellesskapet Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Kontrakten som har en verdi på 3660 millioner kroner, omfatter underbygningsarbeider for 13,6 kilometer dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i kontrakten er bygging av to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km, samt ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Fornøyd direktør
- Vi er trygge på at vi har valgt entreprenører som har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, sier Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum. Vi synes det er spennende med en ny aktør på det norske markedet, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid med å skape fremtidens jernbane. Det nye dobbeltsporet skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg, og dette prosjektet skal bidra til å gi de reisende en bedre og mer effektiv hverdag, når det åpnes for trafikk i 2024, sier Undrum.

Lang fartstid
Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. er de største selskapene i Italia. Det er to solide selskaper med over hundre års erfaring fra store infrastrukturprosjekter, både nasjonalt og globalt, skriver Bane NOR i meldingen. Selskapene ble enige om å opprette et arbeidsfellesskap for å utnytte felles kompetanse og erfaring for å gjennomføre dette prosjektet på best mulig måte.

- Salini-Impregilo og Impresa Pizzarotti er stolte over at Bane NOR har valgt vårt arbeidsfellesskap til å gjennomføre underbygningsarbeidene for denne viktige delen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, sier Global Operations Executive Director i Salini-Ipregilo, Pablo Sonnendrücker, Vi er også stolte over at vi nå kan bringe vår internasjonalt anerkjente jernbaneekspertise til Norge. Denne kontrakten signeres kun få dager etter åpningen av Cityringen metrolinjen i København, Danmark, som var starten på Salini-Ipregilos etablering i Norden, sier Sonnendrucker.

-Kontrakten er også en viktig milepel, som markerer starten for vår etablering i Norge, og vi tror at våre selskaper kan være ekstraordinære bidragsytere i gjennomføringen av Nasjonal Transport plan, sier Managing Director, Foreign Division i Impresa Pizzarotti, Giorgio Cassina.

Arbeidsfellesskapet går umiddelbart i gang med å etablere riggplasser for å starte forberedende arbeider. Hovedarbeidene skal etter planen starte i november/desember og det nye dobbeltsporet skal etter planen åpnes for trafikk i slutten av 2024.

Jernbanetekniske arbeider vil bli utført med entreprenør som vil bli kontrahert senere i år, med planlagt oppstart av arbeidet våren 2022.