Statsråd Knut Arild Hareide har gitt grønt lys for videre utbygging av Dovrebanen mot Hamar. Her på riggen på Tangen med konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum. Foto: Birgitte Langballe, Bane NOR

Bane NOR setter ut Kleverud-Sørli i markedet igjen

Bane NOR gjenopptar konkurransene med entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte onsdag 1. juli anleggsområdet på Tangen, der det nye dobbeltsporet skal gå og den nye jernbanestasjonen skal ligge.

Kontraktene som ble trukket i vår settes nå ut i markedet

Etter den midlertidige stansen tidligere i vår kunne Hareide nå fortelle at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å sette i gang prosjektet så raskt som mulig, og med mål om å kunne ha byggestart i 2021.

I Bane NOR skriver i en pressemelding at de er klare til å gå ut med kontraktene i markedet igjen, og konserndirektør Utbygging, Stine Undrum, kvitterte ut med å opplyse at prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru blir lagt ut i løpet av uke 30. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering vil bli satt til 15. september.

– Vi setter stor pris på samferdselsministerens besøk. Dette er svært positivt, og vi gleder oss til å komme i gang. Vi jobber også med kontraktene for Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt, og kommer tilbake til datoer for prekvalifisering over sommeren, sier Undrum i meldingen.

Hareide opplyste også at regjeringen ønsker en samlet utbygging av strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika og at de ønsker å gi bevilgninger som sikrer rasjonell fremdrift. Utbyggingen vil gi langt kortere reisetid og hyppigere avganger mellom Oslo og Hamar, med moderne dobbeltspor på hele strekningen.