Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR er glad for samarbeidet. Foto: Thor Erik Skarpen/Bane NOR

Bane NOR og Statsbygg med samarbeidsavtale om BIM

Tidligere i år etablerte Bane NOR og Statsbygg et uformelt samarbeid for å dele kunnskap og erfaringer rundt bygningsinformasjonmodeller (BIM). Samarbeidet er nå konkretisert i en samarbeidsavtale som gir Bane NOR muligheten til å bruke de samme kravene til BIM som Statsbygg har satt i sin håndbok.

- Statsbygg har gjort en fantastisk jobb med sin database SIMBA de siste årene, og vi ser med stor glede fram til videre samarbeid, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig BIM i Bane NOR til Bane NORs nettsider.

I første omgang vil Bane NOR stille krav om bruk av BIM i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Etter hvert vil kravene også brukes i andre utbyggingsprosjekter og bli vurdert innført i alle prosjekter i Bane NOR.

- Sammen med Statsbygg vil vi samarbeide om videreutvikling om BIM-prosesser og systemer som en del av samarbeidsavtalen, skriver Bane NOR.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR er glad for samarbeidet.

– Det at vi kan gå sammen med en annen stor byggherre om å stille krav til bransjen, er utrolig spennende og viktig. Vi tror at dette arbeidet som gjøres med BIM kan få store positive ringvirkninger for samferdselsprosjekter i årene som kommer, sier Undrum.

– Vi er opptatt av å standardisere måten vi stiller krav til informasjonsleveranser i næringen. Samarbeid med andre bestillere og eiere er derfor viktig for oss. Vi er meget positive til utviklingen i samarbeidet med Bane NOR, sier Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter.