Bane Nors medarbeider skal ha brukt bilder og video av en ansatt som ble skadet i en arbeidsulykke som markedsføringsmateriell for sin private virksomhet. Foto: Javad Parsa / NTB

Bane Nors medarbeider skal ha brukt bilder og video av en ansatt som ble skadet i en arbeidsulykke som markedsføringsmateriell for sin private virksomhet. Foto: Javad Parsa / NTB

Bane Nor-medarbeider skal ha brukt interne videoer til markedsføring på egen nettside

I minst ett år skal bilder og videoer av flere ansatte fra et internt kurs i Bane Nor ha ligget åpne som reklamemateriell på en nettside for en medarbeideres private virksomhet. En video skal vise en ansatt som pådro seg skade som følge av en arbeidsulykke. – Saken var alvorlig av personvernhensyn, sier Bane Nor.