Illustrasjonsfoto: Bane Nor

Bane Nor med nye kontraktsbestemmelser

Bane Nor har per mai 2020 ferdigstilt arbeidet med å oppdatere kontraktsbestemmelsene sine for entreprisekontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

Det skriver jernbaneforetaket i en pressemelding på sine nettsider.

Bane Nor skal nå ha gjennomgått alle endringer og tilpasninger til Norsk Standard. Endringer som ikke er nødvendige, er fjernet, og antall reguleringer som allerede følger av annet regelverk, er redusert. Noen tilpasninger er gjort like mellom entreprisekontraktene der det er grunnlag for det, heter det i pressemeldingen.

– Til forskjell fra tidligere, er malene bygd opp slik at Bane Nors særlige endringer og suppleringer til Norsk Standard er flyttet fra kapittel C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser til kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser. Kapittel C1 tilsvarer derfor nå den Norsk Standard som gjelder for kontrakten. Denne omstruktureringen medfører at kontraktsmalene har fått den samme konstruksjonen som de fleste øvrige byggherrer, og en systematikk som er gjenkjennbar for entreprenørene. Målet vårt har vært å legge til rette for en mer effektiv kontraktsgjennomføring for alle parter, forteller direktør for anskaffelser i Bane Nor, Cathrine Loennecken.

For store totalentreprisekontrakter skriver foretaket at de vil fortsette å benytte kontraktsmaler med utgangspunkt i NTK 15.