Landskapsplan for nye Lysaker stasjon på Fornebubanen. Illustrasjon: Fornebubanen
Landskapsplan for nye Lysaker stasjon på Fornebubanen. Illustrasjon: Fornebubanen

Bane NOR med kraftig innsigelse til planene for nye Lysaker stasjon

Bane NOR advarer om at dagens planer for Lysaker stasjon kan skape trafikkfarlige situasjoner for de reisende, og karakteriserer planforslaget fra Fornebubanen som uakseptabelt.