– Torp Vest-korridoren gir gode muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser og boliger i Sandefjord samtidig som jernbanen får flest passasjerer og kort reisetid, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Ill. Bane NOR

Bane NOR med klar anbefaling i Sandefjord

Fire jernbanetraséer er utredet mellom Stokke og Sandefjord. Bane NOR anbefaler videre planlegging av en av dem. – Totalt sett er Torp Vest klart best, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug.

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Som ledd i dette store prosjektet har Bane NOR jobbet med en kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen mellom Stokke og Virik i Sandefjord. Totalt fire alternativer er utredet: Torp Vest og Torp Vest via Storås, Unneberg og Gokstad.

Store positive effekter
Onsdag 5. desember presenterte Bane NOR sin anbefaling – først for kommunestyret i Sandefjord og deretter på et åpent folkemøte. 

- Et grundig utredningsarbeid har ført frem til følgende konklusjon: Torp Vest er best, melder Bane NOR på sine nettsider.

– Dette alternativet gir gode muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser og boliger i Sandefjord. Det gir også jernbanen flest passasjerer og kort reisetid, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Hun har tidligere sammenlignet utredningsarbeidet med et stort puslespill: det er mange brikker som skal legges før en ser resultatet.

– Nå ser vi det store bildet, og det mener vi er svært tydelig: Torp Vest gir flest positive effekter sammenlignet med de øvrige korridorene, sier Solhaug.

Stasjon ved flyplassen
Korridorene vest for Torp har stasjon i gangavstand til flyplassen. Bane NORs trafikkprognoser viser at det vil gi Torp stasjon en femdobling i passasjergrunnlaget, når dobbeltsporet står ferdig i 2032. Begge alternativene, Torp Vest og Torp Vest via Storås, gir de samme gode trafikktallene. Korridoren via Storås er imidlertid klart dyrest (800 millioner kroner dyrere enn Torp Vest) og blir derfor vurdert som uaktuell av Bane NOR.

- Gokstad- og Unnebergkorridorene øst for Torp vil gi en langt lavere trafikkvekst og dermed atskillig lavere samfunnsnytte. Ingen av disse korridorene er derfor anbefalt, melder Bane NOR.

Sør for flyplassen går den anbefalte Torp Vest-korridoren gjennom friluftsområdet Hjertås, noe Bane NOR vil ta særlig hensyn til. Når det gjelder øvrige negative konsekvenser for natur, kulturminner og friluftsliv, er det imidlertid ikke store forskjeller mellom korridorene.

Berører 80-90 hus
- Det er ingen tvil om at bygging av dobbeltspor gjennom tettbygde strøk får både positive og negative konsekvenser. Uansett hvilket alternativ som velges vil rundt 80-90 boliger i kommunen bli berørt. Det viser foreløpige utregninger fra Bane NOR. Vi har full forståelse for at dette er vanskelig for de som blir rammet, og vil ha tett dialog med grunneierne gjennom denne prosessen, sier Solhaug.

Et moderne togtilbud
Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.