Illustrasjon av ny jernbanebru på Dovrebanen over Tangenvika langs Mjøsa. Bane Nor

Bane Nor lyser ut konkurransen om Tangenvika jernbanebru

Konkurransen om Tangenvika jernbanebru på Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen er lagt ut på doffin.no.

Det skriver Bane Nor i en pressemelding torsdag.

Tidligere i vår ble konkurransen for kontrakter til prosjektet midlertidig trukket tilbake, men etter at Stortinget bevilget nye midler i revidert statsbudsjett, har prosjektet prioritert arbeidet med å legge kontraktene ut i markedet så raskt som mulig, skriver Bane Nor.

Denne uken ble invitasjonen til prekvalifisering for kontrakten for Tangenvika jernbanebru lagt ut i markedet. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering er satt til 15. september.

Se utlysningen her.

– Det er viktig for oss å holde rasjonell framdrift i dette prosjektet. Det er en viktig del av utbyggingen av dobbeltspor mot Hamar. Det vil gjøre toget enda mer attraktivt. Jeg vet at mange i Bane Nor har utsatt ferien sin for å få lyst ut den første kontrakten igjen. Det sier mye om engasjementet som ligger i dette prosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Assisterende utbyggingsdirektør i Bane Nor, Birger Steffensen. Foto: Anne Mette Storvik / Bane Nor

Kontrakten som nå er lagt ut, er en totalentreprise som omfatter bygging av Tangenvika Jernbanebru og en dagsone i begge ender av brua i Stange kommune. Selve brua, som blir over 1.000 meter lang, skal gå over Mjøsa mellom Espa og Tangenhalvøya. Leverandøren får totalansvaret for prosjektering, innkjøp og bygging. Arbeidene planlegges å starte opp i 2021 og ferdigstilles i 2026.

Bane Nor inviterer til en konkurransepreget dialog for å sikre tidlig involvering av entreprenørene. Entreprene vil konkurrere om beste tekniske løsning, gjennomføring og pris.

– Med ferdigstillelse av prosjektene mellom Kleverud og Åkersvika i 2027, vil togtilbudet til Hamar forbedres betydelig, sier assisterende utbyggingsdirektør i Bane Nor, Birger Steffensen.