Bane NOR har lyst ut konkurransen om å bygge Hestnestunnelen på strekningen Kleverud – Åkersvika i Stange kommune. Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR lyser ut konkurransen om Hestnestunnelen

Bane NOR har lyst ut konkurransen om å bygge Hestnestunnelen på strekningen Kleverud – Åkersvika i Stange kommune.

Konkurransen ble kunngjort på doffin.no onsdag denne uken.

Prosjektet skal løses som totalentreprise, og omfatter underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa og bygging av den litt over tre kilometer lange Hestnestunnelen.

Totalentreprisen er delt inn i tre deler:

  • Dagsone Kleverud, på 1,0 kilometer
  • Hestnestunnelen, på 3,1 kilometer
  • Dagsone ved Espa, på 0,2 kilometer, samt Labbelva jernbanebru på omtrent ti meter

Planlagt anleggsstart er satt til fjerde kvartal 2021. Planlagt ferdigstillelse er satt til første kvartal 2026.