- I årene som kommer skal vi gjennomføre store utbyggingsprosjekter, sier prosjektdirektør i Utbygging Vestfoldbanen, Stine Undrum. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Bane NOR lyser ut fire store kontrakter

Bane NOR skal lyse ut flere store kontrakter for utbyggingsprosjekter på Vestfoldbanen i tiden som kommer. Prosjektene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen varsler nå prekvalifisering til fire sentrale kontrakter.

- I årene som kommer skal vi gjennomføre store utbyggingsprosjekter, sier prosjektdirektør i Utbygging Vestfoldbanen, Stine Undrum.
- Nå har vi brukt flere år på å planlegge og finne de beste løsningene for strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen, så det blir en glede å kunne utlyse kontrakter for selve byggingen, påpeker hun.

Det pågår en stor oppgradering av Vestfoldbanen, der Bane NOR arbeider med å bygge dobbeltspor mellom Porsgrunn og Oslo. Flere deler av strekningen er allerede utbygd, og de nærmeste årene skal det bygges dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, og mellom Drammen og Kobbervikdalen. Når disse to strekningene er utbygd er det sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. I forbindelse med dette arbeidet varsler de to prosjektene oppstart av prekvalifisering på fire store kontrakter.

- Dette er et vesentlig løft for jernbanen i regionen. Vi legger til rette for flere togavganger på strekningen, og reisetiden blir kortere. Nå skal vi finne de rette entreprenørene til å ha med på laget, slik at vi får til en vellykket gjennomføring, sier Undrum.

Drammen-Kobbervikdalen
Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge 10 km dobbeltspor mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen, samt mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Prosjektet inkluderer også 6 km bergtunnel, en løsmassetunnel og en kulvert.

Prekvalifisering til totalentreprisen for kulvert og løsmassetunnel ble kunngjort gjennom Bane NORs anskaffelsesverktøy i oktober, med frist i slutten av november. Konkurranseformen er såkalt konkurransepreget dialog, noe som legger til rette for utstrakt dialog med potensielle leverandører, for å finne de beste løsningene.

Prekvalifisering for kontrakten for bergtunnel ble kunngjort i forrige uke, og har frist i første halvdel av desember. Leveransen omfatter 6 km bergtunnel og 1,6 km dagsone i Skoger. Tunnelen skal være dobbeltsporet og inkluderer to tverrslag og to evakueringstunneler. Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i kontrakten. Dette er også en totalentreprise, og anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling.

Nykirke-Barkåker

Prosjektet Nykirke-Barkåker skal bygge 13.6 km med dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Prosjektet inkluderer to bruer, fire tunneler på til sammen 5.3 km og ny Skoppum stasjon sørvest for Skoppum, ved Viulsrød.

Prekvalifisering til totalentreprisen for grunnarbeider ble kunngjort forrige uke, og har kvalifiseringsdato i første halvdel av desember 2018. Denne kontrakten er en totalentreprise som inkluderer all underbygning i prosjektet.

Prekvalifisering til totalentreprisen for jernbaneteknikk kunngjøres i løpet av de nærmeste dagene, med kvalifiseringsdato 17. desember. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.

Mange prosjekter

Bane NOR har flere andre utbyggingsprosjekter som er under planlegging eller utbygging. Nylig offentliggjorde prosjektet Venjar-Langset på Dovrebanen de tre entreprenørene som har gått videre i konkurransen om å bygge dobbeltspor fra Eidsvoll nord til Langset i Eidsvoll.