Maskinfører Rune Hegge med Teknobyggs nye gravemaskin. Foto: TeknobyggFoto: TeknobyggFoto: Teknobygg

Bane NOR-kontrakt til Teknobygg

Bane NOR har tildelt Teknobygg AS kontrakt på omtrent 36 millioner kroner før merverdiavgift, inkludert opsjon, for forberedende arbeider i forbindelse med kjøring av ballastrensetog på strekningen Trondheim S – Støren i Trøndelag.

Det skriver Teknobygg i en epost til Byggeindustrien.

Ballasten på banen skal etter planen renses i årene 2023 til 2025. Kontraktsarbeidet innebærer dels fjerning, dels erstatning eller flytting av gamle kabler, samt legging av ny signalkabel. I tillegg skal grøfter og stikkrenner renskes langs banen, skriver Teknobygg.

Strekningen Støren – Hovin utføres i 2018, mens strekningen Lundamo – Kvål er opsjon, og skal utføres i 2019. Denne kan dog bli flyttet frem i tid, skriver Teknobygg i meldingen til Byggeindustrien.

I kontrakten inngår også en elektrodel som utføres av underentreprenør Eltel Networks.

Teknobygg har nylig investert i en en skinnegående gravemaskin med bakmontert lift som rekker 14 meter.

– Denne maskinen skal vi få veldig god bruk for, og forhåpentligvis gi oss god drift på dette prosjektet, uttaler maskinansvarlig Jan Ove Balstad i Teknobygg.