Per Vilnes, prosjektdirektør i Bane Nor (t.v.) og Jesper Asferg divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI. Foto: COWI
Per Vilnes, prosjektdirektør i Bane Nor (t.v.) og Jesper Asferg divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI. Foto: COWI

Bane Nor inngår kontrakt med COWI på Hamar Stasjon

Tirsdag denne uken signerte Bane Nor kontrakt med COWI som rådgiver for byggeplanen til kollektivknutepunktet på Hamar.

– Oppgraderingen av Hamar stasjon og utbygging av dobbeltspor fra Åkersvika skal bidra til å styrke utviklingen av knutepunktet i Hamar, heter det i en pressemelding fra partene.

– Vi er svært godt fornøyde med å få med oss COWI AS i det videre arbeidet med prosjektet for Åkersvika - Hamar stasjon. COWI er en erfaren rådgiver som viser svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre et komplekst stasjonsprosjekt, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Bane Nor i meldingen.

– Prosjektet har som mål å styrke knutepunktutvikling, løfte byliv gjennom å utvikle stasjonsområdet, kombinert med ivaretagelse av kulturminner og stasjonsbygningen som grenser mot Åkersvika naturreservat, kommer det frem i meldingen.

Bane Nor har signert kontrakt og COWI for byggeplan for utbyggingen av dobbeltspor over Åkersvika og inn til Hamar stasjon. COWI skal i prosjektet samarbeide tett med arkitektfirmaene Arkitema, LPO og Borhaven.

– Åkersvika - Hamar Stasjon er et tverrfaglig og komplekst prosjekt. Både under utbygging og ved prosjektslutt skal det lokale bomiljøet, trafikanter, reisende, miljøhensyn og vern av eksisterende stasjonsbygning ivaretas. Dette er et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med, sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI, i meldingen.

Byggestart er satt til 2025, og stasjonen skal etter planen stå ferdig i 2029.