Planovergang ved Nerdrum på Kongsvingerbanen. Foto: Elin Agathe Hult, Bane NOR

Bane Nor frykter mange ulykker på planoverganger i sommer

Med mange nordmenn på bilferie i eget land, frykter Bane Nor at det skal smelle på landets 1.664 planoverganger.

– Vi frykter at det kan smelle på planovergangene i sommer. Mens fastboende kjenner farene, er det mange som ikke er klar over at tog ikke oppfører seg som andre kjøretøy. Toget kan verken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort og nesten lydløst. Derfor er det viktig å være ekstra varsom når en planovergang skal krysses, sier Pål Buset, prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane Nor.

Det finnes 440 planoverganger på offentlig vei i Norge, hvorav alle har en form for sikring, men likevel går det tapt ett og et halvt liv i året på norske planoverganger, skrev VG i 2019.