Avtalen om oppkjøp av Oslo S Parkering er signert; (f.v.) Morten Austestad (Bane NOR Eiendom), Christian Ringnes (Eiendomsspar), Petter Eiken (Bane NOR Eiendom) og Jon Rasmus Aurdal (Eiendomsspar). Foto: Kristin Paus/Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar satser på parkering

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar etablerer et felles selskap som overtar parkeringsanleggene ved Oslo S og Asker stasjon.

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar vil eie halvparten hver i et nytt selskap. Det nye selskapet kjøper aksjene i Oslo S Parkering AS som eier parkeringsanleggene ved Oslo S og Asker stasjon. Selgerne er flere private eiere, blant annet Bane NOR Eiendom som inntil nå har eid 25 prosent av Oslo S Parkering AS.

Totalt omfatter de to eiendommene 1.165 parkeringsplasser. Eiendommene har en bruttoverdi på cirka én milliard kroner. Brutto leieinntekter er anslått til nær 50 millioner kroner i 2019. Begge anleggene driftes av ONEPARK.

Etableringen av det felleseide selskapet representerer en langsiktig satsing på parkeringssegmentet, heter det i en pressemelding.

– Dette er en betydelig satsing på et spennende eiendomssegment som har mange gode år foran seg. Kollektivknutepunkter står stadig mer sentralt i byutviklingen, og som et ledende eiendomsselskap ønsker vi eksponering i disse områdene. Det er perfekt for oss å gjøre dette sammen med Bane NOR Eiendom, som er en anerkjent og langsiktig aktør, sier adm. direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar.

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp for oss. De to parkeringsanleggene er plassert rett ved hvert sitt sentrale kollektivknutepunkt, hvorav Oslo S er Norges desidert viktigste knutepunkt med mer enn 160.000 besøkende per dag. Antallet togreisende er forventet å øke betydelig i årene som kommer, og det er essensielt for oss å kunne tilby de reisende attraktive parkeringsfasiliteter. Vi er også meget fornøyd med å få med Eiendomsspar som en solid og langsiktig partner, sier Morten Austestad, utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom.

Pangea Property Partners har vært tilrettelegger av transaksjonen og har bistått med finansiering.

Transaksjonen gjennomføres med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet.