På selskapets Bane NOR Eiendoms byggestart-oversikt står nå blant annet det store by- og knutepunktutviklingsprosjektet «Quadrum» i Kristiansand. Prosjektet som inkluderer Agder-politiets nye politihus, utgjør alene en investering på 775 millioner kroner. (Illustrasjon: A-lab).

Bane NOR Eiendom investerer tre milliarder i nye bygg

Koronasituasjonen har på ingen måte redusert Bane NOR Eiendoms investeringsvilje. Så langt i år har eiendomsselskapet besluttet å investere tre milliarder kroner i nye byggeprosjekter.

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. (Foto: Terje Borud). 

- Her er det "full rulle". Vi holder god fart i våre pågående prosjekter og har i senere tid besluttet byggestart for flere, større prosjekter, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom, i en melding.

Bane NOR Eiendom har en utviklingsportefølje der de fleste prosjektene er plassert ved sentrale kollektivknutepunkt, hvor utvikling og fortetting, ifølge selskapet, bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling, og fører til at flere velger å ta toget.

På Bane NOR Eiendoms byggestart-oversikt, står nå blant annet det store by- og knutepunktutviklingsprosjektet «Quadrum» i Kristiansand. Prosjektet som inkluderer Agder-politiets nye politihus, utgjør alene en investering på 775 millioner kroner.

Av andre byggeklare prosjekter, kan nevnes nytt togverksted på Støren, nytt kontorbygg ved Voss stasjon og nytt underjordisk parkeringsanlegg ved Trondheim stasjon. Ved Jessheim stasjon er det snarlig byggestart for tre nye leilighetsbygg i «Sagabyen», en ny bydel som utvikles i regi av SP-selskapet «Jessheim Utvikling», eid 50/50 av Bane NOR Eiendom og Ø. M. Fjeld Utvikling, skriver Bane NOR Eiendom i meldingen.

I tillegg til de nevnte, større prosjektene, har Bane NOR Eiendom besluttet å investere 97,5 millioner kroner i et antall mindre prosjekter.

- Vi har generelt masse å gjøre på eiendomsutviklingssiden om dagen. Derfor er vi også på leting etter flere nye prosjektsjefer, forteller en godt fornøyd Lunøe.