Styrket beredskap og vedlikehold på jernbanen har ført til langt færre sporfeil. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Styrket beredskap og vedlikehold på jernbanen har ført til langt færre sporfeil. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Bane Nor: Bedre vedlikehold har ført til langt færre sporfeil på jernbanen

Siden 2020 har det vært en kraftig nedgang i antall hendelser i jernbanesporene som førte til materielle skader.

I årene 2017 til 2019 skjedde det til sammen 314 hendelser i jernbanesporene som førte til materielle skader. Fra 1. januar 2020 og fram til 30. juni i år har det kun vært ni slike hendelser, hvorav to er i 2022.

I 2018 alene førte 230 sporfeil til materielle skader. Årsaken var mye variasjon i været som førte til blant annet solslyng. Siden har Bane Nor styrket beredskapen og antall kontroller ute i sporet.

– Vi begynner å se effekter av vedlikeholdsarbeidet, i kombinasjon med den stadig pågående moderniseringen av jernbanen. Statistikken over nedgangen i sporfeil er et tegn på det, skriver foretaket i en pressemelding.

Bane Nor er et norsk statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge.

De understreker samtidig at det er andre utfordringer også, som blant annet signalfeil og jordfeil og at store deler av infrastrukturen på jernbanenettet er gammel.

– Vi forventer at dagens satsing på togtransporten fører til en framtidig jernbane med større kapasitet, flere avganger, kortere reisetid, og større pålitelighet – altså færre forsinkelser og innstilte avganger, skriver Bane Nor.