Illustrasjonsfoto

Bane NOR avlyser prekvalifisering til milliardkontrakt - vil ikke opplyse hvem som ble avvist

Både norske og utenlandske entreprenører som deltok i prekvalifiseringen til milliardprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad ble avvist, men Bane NOR vil ikke si hvor mange eller hvem som var med i konkurransen.

Avlyst konkurranse

Bane NOR har avlyst prekvalifiseringen til Totalentreprise underbygning SMS 2A i prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad på grunn av at flere av kandidatene ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene.

Bane NOR gikk onsdag ut med informasjon om at prekvalifiseringen for Sandbukta-Moss-Såstad ble avlyst.

Nå skal konkurransen lyses ut på nytt, og det på tross av at Bane NOR var fornøyd med både interessen og deltakelsen i prekvalifiseringen.

– Interessen var god, men vi har konkludert med at vi avlyser på grunn av manglende konkurranse, sier prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR til Byggeindustrien.

Bakgrunnen for det er at flere av kandidatene ikke har klart å dokumentere at de oppfyller alle kvalifikasjonskrav.

Dette gjelder særlig krav til erfaring og kunnskap med de utfordrende grunnforholdene som er i prosjektet.

I tillegg er det noen av entreprenørene som ikke har fått grønt lys for kravene som var satt til økonomisk soliditet.

– Men det er spesielt dokumentasjon og erfaring på kompetanse med kvikkleire som det har skortet på, både når det gjelder prosjektering og bygging, sier Jarle Rasmussen.

– Dere sier interessen var god, hvem og hvor mange var det som deltok i prekvalifiseringen?

– Hvem det var som var med og antallet på entreprenørene, går vi ikke ut med. Det er en beslutning som er tatt i Bane NOR, sier Rasmussen.

– Kan du si noen om det var norske eller utenlandske som ikke klarte kvalifikasjonskravene?

– Det var begge deler, sier Rasmussen.

Ifølge Bane NOR vil ikke prosjektet bli senere ferdigstilt på grunn av avlsyningen.

– Vi regner ikke med at selve sluttfristen blir forsinket. Vi står på at sporet skal åpnes i 2024, og vi går nå raskt ut igjen i markedet med ny konkurranse. Vi vil oppdatere noe av dokumentasjonen, og tydeliggjøre noen av de kravene som er satt, og så regner med at den er ute igjen med ny konkurranse 1. juni. Frist for prekvalifiseringen regner vi blir i august eller begynnelsen av september, sier Rasmussen.

Han understerker at han er trygg på å oppnå tilfredsstillende konkurranse når den lyses ut på nytt.

Strenge krav

I pressemeldingen som gikk ut onsdag skriver Bane NOR at de stiller strenge krav i konkurransen. Totalentreprisen inneholder kompliserte grensesnitt og tekniske utfordringer.

– Håndtering av tunnelbygging og ny stasjonsbygning midt i Moss er en krevende jobb, noe Bane NOR tar på det største alvor. Vi vil sikre trygge og gode anlegg til innbyggerne i Moss og Rygge, samt brukerne av jernbanen i Østfold. Derfor stilles det spesifikke kvalifikasjonskrav til erfaring med både prosjektering og bygging i blant annet kvikkleire. For å få tilfredsstillende svar på kvalifikasjonskravene er det nødvendig å kunngjøre konkurransen på nytt. Det blir gjort for å kunne sikre søkernes kompetanse og erfaring med gjeldende grunnforhold, i tillegg til finansielle forhold fra enkelte søkere, skriver Bane NOR i pressemeldingen.

Condotte-erfaringer

Kontrakten inkluderer blant annet nytt stasjonsbygg i Moss, en løsmassekulvert på drøyt 400 meter samt to tunneler i fjell på henholdsvis 2,3 og 2,7 kilometer.

Da prekvalifiseringen ble lyst ut første gang, sa kontraktsrådgiver Kjell-Gunnar Braathen følgende om konkurransen:

– Vi er naturligvis spente på responsen i markedet. Vi signaliserte først at kontrakten skulle ut i markedet i desember i fjor, men i lys av de utfordringene vi har hatt med blant annet vår leverandør Condotte på Follobanen fant vi det riktig å gå noen ytterligere runder for å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget, sa kontraktsrådgiver Kjell-Gunnar Braathen den gangen.

Totalentreprisen er en kontrakt som tilrettelegger for tidlig involvering av entreprenør. Entreprenøren gis mulighet til å detaljprosjektere de beste løsningene og håndtering av viktige grensesnitt.

Bane NOR har anslått at kontrakten vil ligge på et sted mellom 3 og 4,5 milliarder kroner.