Arbeider med kontaktledningsanlegget. Foto: Nettpartner

Bane Nor: Aldri før er det lagt så mye nytt spor

Bane Nor har lagt totalt 30 kilometer nytt jernbanespor mellom Asker og Brakerøya på Drammensbanen.

Aldri før er det lagt som mye nytt spor på så kort tid i Norge, skriver Bane Nor i en pressemelding på sine sider denne uken.

Deler av banene på Østlandet er stengt for togtrafikk i syv uker denne sommeren, og ifølge pressemeldingen går arbeidene etter framdriftsplanen.

– Til sammen er det lagt 30 kilometer med spor fram og tilbake mellom Asker og Brakerøya. Det er brukt til sammen 60.000 meter skinner og 50.000 sviller. Nå gjenstår å rense pukken under det nylagte sporet, etterfylle 25.000 kubikkmeter med ny pukk, sveise sammen skinnene og pakke og justere sporet før togene kan kjøre, forteller prosjektleder på Drammensbanen, Guna Gunadasan i Bane NOR.

På strekningen Slependen – Asker på Drammenbanen bygges det i tillegg nytt kontaktledningsanlegg som forsyner togene med kjørestrøm. Totalt skal det bygges åtte kilometer med nytt kontaktledningsnett som omfatter oppsetting av nye master og trekking av høyspentkabler og jordingskabler for anlegget.

Inne i Drammen forlenges også jernbaneundergangen i Kreftingsgate forlenges i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Østfoldbanen

På Østfoldbanen startet arbeidet opp natt til 27. juni, og midtveis i juli går det, ifølge pressemeldingen, mot slutten på bygging av nytt dobbeltspor mellom Kolbotn og Hauketo.

Bane Nor skal nå starte jobben med å nøytralisere sporene, og koble inn, kontrollere og teste sporfeltene. Parallelt vil det fortløpende foregå opprydding i hele anleggsområdet fra Hauketo til Kolbotn, og 27. juli forkortes anleggsområdet.

Anleggsarbeidet mellom Bekkelaget og Ljan er, ifølge pressemeldingen, i rute.

Follobanen

I løpet av sommerens to første uker har Follobaneprosjektet fjernet gamle tekniske installasjoner som spor, sporveksler, kabler, føringsveier og ballast ved spor 21 til 25 på Oslo Sentralstasjon.

På Loenga er spor én, to og tre reetablert med kontaktledning, og arbeidet med å rive spor ni og endre spor fem og seks med flytting av sporsperre pågår, skriver Bane Nor i meldingen.

På Ski pågår arbeidet med å koble sammen og tilpasse spor rundt stasjonen, og stabilisere grunnen, samt arbeidet med å ferdigstille vestsiden av den nye stasjonen, heter det i pressemeldingen.