Bama Tranby

Bygget har stort volum, med en grunnflate på 23.500 kvadratmeter. Foto: AlentoAleksander Schi (f.v.) og Simen Herregården Thrygg i Alento.
Alento

Alento

Viamlogo

Viamlogo

FoynConsult

FoynConsult

Swecologo

Swecologo

Stenseth

Stenseth

StrykenGudbrandsen

StrykenGudbrandsen

MorkEntreprenør

MorkEntreprenør

Bohlin

Bohlin

Powertech

Powertech

NTIlogo

NTIlogo

Haalandklima

Haalandklima

Johnsoncontrols

Johnsoncontrols

KongsbergEntreprenør

KongsbergEntreprenør

NorskEpoxy

NorskEpoxy

Nørstebø

Nørstebø

Aradas

Aradas

Drammensselskapet Alento AS har bygd nye lokaler for Bama Industri og Bama Blomster på den såkalte Kværnertomta på Tranby i Lier.

Fakta

Sted: Tranby i Lier

Prosjekttype: Kontor- og produksjonsbygg

Bruttoareal: 32.000 kvadratmeter

Byggherre: Bama

Totalentreprenør: Alento

Byggherreombud: Advansia

Arkitekt: Astrup & Hellern

Landskapsarkitekt: InSitu

Rådgivere: RIB, RIVA, RIVeg, RIBfy, RIBr, RIA, RIV rør, RIM, RIG og IngGeo, BIM-koordinator: Sweco l RIE: Foyn Consult l RIV vent, Breeam AP: Norconsult l ITB-koordinator: Viam l RIV spr.: NTI

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Kongsberg Entreprenør, O Nørstebø & Sønn l Stikking og oppmåling: Stener Sørensen l Betongarbeider: Stenseth & RS l Bæresystem i stål og betong: Metacon l Heis: Otis l Rørlegger og sprinkler: NTI l Ventilasjon: Haaland Klima l Kuldeteknikk: Johnson Controls l Elektro og automatikk: PowerTech l Sandwichelementer: Borg Bygg l Gulvbelegg og sparkling: Industribelegg l Epoxybelegg: Norsk Epoxy l Glass/alu: UAB Aradas l Trapper/rekkverk: Total Industrimontasje l Maler: Bohlin, Malerfirma JP, Artea l Porter og lastehus: Assa Abloy l Branngardiner: BVS l Sveiser: Askim Sveis og montasje l Flisarbeider: Stryken & Gudbrandsen l Tømrer: ArbeidsPro, Vestkantservice, Scott Bygg og Miljø l Lås og beslag: Låssenteret l Storkjøkken: Foynland l Taktekking: Mork Entreprenør l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Kontorfronter og systemhimling: Creo Nordic l Kjøkken: HTH l Renhold: BA Gruppen, Mconsult

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Dette er det største prosjektet vi noen gang har hatt. Vi overleverer det til avtalt tid midt i en pandemi, og det er vi veldig stolte av. Dette er et flott referansebygg for oss, sier prosjektsjef Simen Herregården Thrygg i Alento AS.

De er totalentreprenør for prosjektet, mens Kongsberg Entreprenør AS har stått for grunnarbeidet. Stenseth & RS Entreprenør har tatt seg av betongarbeidet og Alentos søsterbedrift Metacon Industrimek AS i Rakkestad har hatt ansvar for råbygg og stålentreprise.

– Bygget har stort volum, med en grunnflate på 23.500 kvadratmeter. Bruttoarealet er på rundt 32.000 kvadratmeter, primært fordelt på to etasjer, tekniske rom i tredje etasje og gangbare himlinger over produksjonslokalene, sier han.

Kort byggetid

Thrygg sier det har vært et krevende prosjekt.

– Det skiller seg ut i størrelse og kompleksitet. Vi leverer blant annet et stort og avansert teknisk anlegg, med ekstremt lange føringsveier og ett av de største kjøleanleggene i Norge, sier han.

Thrygg påpeker at de har hatt kort byggetid.

– Det medfører at du må planlegge i detalj og langt fram i tid. To tredeler av bygget ble overlevert etter drøyt 14 måneder og total byggetid er 19 måneder. På den tiden utfører vi også utomhusarbeider, med blant annet asfaltering og parkeringsplasser, sier han.

Bama-bygget er også oppført etter strenge miljøkrav og skal sertifiseres etter Breeam Very Good.

Tre soner

Prosjektet overleveres formelt 1. april, men virksomhetene til Bama begynte å flytte inn allerede på nyåret.

– De kunne starte innflyttingen, både i kontor- og produksjonslokaler, da to tredeler av bygget var ferdig. Nå er de i gang med å flytte inn i den siste tredelen også, og planen er at de kan starte opp produksjonen i løpet av april, sier Thrygg.

Bama Industris virksomhet for videreforedling av salater, frukt og grønnsaker har tidligere vært spredt på fire lokasjoner, mens Bamas blomstervirksomhet har vært lokalisert på tre forskjellige steder.

Nå samlokaliseres virksomheten i det nye bygget, som ligger like bak lokalene til Aker Solutions på Tranby i Lier. I alt er det rundt 400 arbeidsplasser i det nye Bama-bygget,

– Bygget er delt inn i tre soner. I den ene er det produksjon og videreforedling av salater og grønnsaker. I den andre er det produksjon og videreforedling av blomster, og i den tredje er det kontorarealer for de ulike selskapene, sier Thrygg.

Leveranseutfordringer

Alento fikk kontrakten 3. juli 2020. De vant anbudsrunden i konkurranse med flere av de største entreprenørene i landet, men kan ikke røpe kontraktssummen.

Grunnarbeidene og forberedende arbeider startet i september 2020.

– Byggeprosessen har gått bra, men vi har hatt store utfordringer knyttet til leveransene av spesielt sandwichvegger. De stoppet helt opp sommeren 2021. Materialmangelen har påført prosjektet forsinkelser som enten er forsert inn eller planlagt annerledes, sier han og fortsetter:

– Vi har også hatt med oss veldig flinke underentreprenører som har vært med på tilsvarende jobber før og gjort en kjempejobb. Tross de store utfordringene klarer vi derfor å levere til avtalt tid.

Thrygg sier at det på det meste har vært rundt 220 arbeidere på byggeplassen.

– Vi har heldigvis hatt minimalt med koronasmitte på byggeplassen, og har sluppet store forsinkelser som følge av utbrudd. Vi har hatt strenge smittevernsrutiner, og alle har jobbet i kohorter, sier han.

Spesialtilpasninger

Thrygg sier det har vært mange milepæler underveis i prosjektet.

– Det var tett bygg i mai 2021, men den kanskje største milepælen var å fullføre kjøleanlegget i november 2021. Ellers var det en milepæl da to av sonene ble overlevert byggherre første uken i januar. Neste milepæl blir 1. april når hele bygget overleveres, sier han.

Thrygg sier lageret er tradisjonelt bygd opp med stål, prefab og sandwichvegger, men at det også er gjort flere spesialtilpasninger.

– Dette er ikke et bygg du finner i en eller annen katalog. Byggets utforming er tilpasset produksjonen til Bama, og har mange spesialløsninger. Byggherren har vært veldig delaktig i byggeprosessen. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid, sier Thrygg.


Flere prosjekter