Bama Nyland syd

Foto: Trond JoelsonFoto: Flyfoto: TerraTecFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Etter en kort og hektisk byggetid står Bamas nye terminal ferdig på Nyland Syd ved Alnabru i Oslo. Anlegget samler det meste av frukt- og grøntdistributørens logistikk i Oslo, og skal bidra til å takle en forventet omsetningsøkning for Bama Gruppen.

Fakta

Sted: Alnabru i Oslo

Byggherre: Bama Gruppen

Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

BTA: Ca. 44.000 kvm

Prosjektkostnad:
600 millioner kroner

Arkitekt: Meter Arkitekter

Interiørarkitekt: 365 Design

Prosjekterings-, prosjekt-
og byggeledelse samt SHA-koordinering:
Brick

Ansv. myndighetsprosess og LARK: Hjellnes Consult

Rådgivere: KS, RIE: Rambøll l RIB: Bright VVS l RIV: Bright l RIBR: Brann- og Sikkerhetsrådgivning l RIG: NGI

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Håkanes Maskin l Peling: Kynningsrud Fundamentering l Prefab: Contiga l Betong: Stenseth & RS l Gulvstøp: Primekss l Elektro: Storm Elektro l VVS: Borge Rør l Kulde: Therma Industri l Fasader: Huurre Norway l Tømrer og maler: Askim Entreprenør l Taktekking: EBT l Glass og solavskjerming: Flex Fasader l Brannisolering: Brann & Sikker-
hetsforum l Sprinkling: Aquatech l Ventilasjon: L. S. Solland l Våtrom og membran: Hesselberg / Murmester Rolf Holm l Porter og lastehus: Assa Abloy Entrance Systems l SD-anlegg: Schneider l Bru og vei: Skanska Citybuilder l Innredning og kontor-
vegger: Moelven / Nordia l Kjøkken og -utstyr: Electrolux / Foodtech l Trapper og rekkverk: Weberg l Ståldører: BSF l Lås og beslag: Låsgruppen l Tepper og belegg: Intep l Heis: Kone Heis l Branngardiner: Bramo Glass og Klima l Gulvavretting: Gjøvik Gulvavretting l Spesialinn-
redning: Buskerud Spesialinnredning

Virksomheten i Oslo har til nå vært lokalisert på Økern, på arealer som for lengst er for knappe, lite moderne og uhensiktsmessige. Ved nye-
tableringen på Nyland Syd, vil en skreddersydd logistikk bety en vesentlig mer effektiv håndtering av selskapets import og distribusjon.

Kjempetomt
Eiendommen ble i sin tid kjøpt av Rom Eiendom. Den er på 192 mål og ligger mellom Alnaelven i syd og kloss inntil NSBs terminal i nord. Byggegrensa er innen-
for vel 80 mål, resten er grøntareal. På en 33.000 kvm stor grunnflate, består anlegget av 44.000 kvm lager-, distribusjons- og kontorbygg. Det asfalterte uteområdet rundt bygget på alle sider, er på 44.000 kvm. Kontordelen er lagt på deler av taket over lagrene, og er på 6.500 kvm. Inkludert andre kontorarealer vil ca. 11.500 kvm være adminis-trative arealer. Anlegget vil også bli Bama Gruppens nye hovedsete.

Mer med tog
– Tomta er en indrefilet i forhold til kundemassen og Bamas logistikk. Her vil det være import av frukt og grønt fra alle verdensdeler og fra Norge, og med en videre distribusjon innenlands til
ca. 50 Bama-avdelinger. Anlegger ligger inntil Alna-
bruterminalen for miljø-vennlig transport på jernbane, målet er at mer av distribusjonen etter hvert skal gå med tog, sier prosjektleder i Bama Gruppen AS, Ronny Johnsrød.

Mange elementer
En ny atkomstveg fra Nedre Kalbakkvei, med vannledning, kabling og armaturer, ble etablert av Skanska Citybuilder. Entreprisen omfattet også en ny bru på 24 meter over et jernbanespor, slik at man fikk tilgang til tomta fra nord. I tillegg til veg og bru, inneholder anlegget fryselager, kjølelager, spesiallager for avocado- og tomatlagring, et sjømatrom med kjøleanlegg, og salatrom med særskilte hygienekrav. Det er også kantine-restaurant, et vaskeanlegg på 350 kvm for lastebiler, og to godt over snittet velutstyrte trimrom på 250 kvm.

De to store kuldetekniske rommene kjøler lagrene ned til henholdsvis 2 - 4 grader og ned til minus 22 grader. Kapasiteten er det ikke noe å si på; terminalen kan romme hele 17.000 paller.

Fire selskaper
Tre selskaper i Bama Gruppen flytter inn i den nye terminalen; Bama Storkjøkken Oslo, BaRe avd. Oslo og Bama Trading. Eneste eksterne leietaker er dagligvaregrossisten K. Ekrheim AS, som tar i bruk et av lagrene på 8.000 kvm med 12 ramper, og med til-
hørende kontorer i andre etasje.

Krevende byggetid
Arkitekt er Meter Arkitekter AS, mens Brick AS har hatt prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse av gigantprosjektet. I tillegg har Brick også vært prosjektets SHA-koordinator.

– Den korte byggetiden var utfordrende. Teoretisk byggetid fra pelene var slått til bygget nå er ferdig, er kun 15 mnd. Med en prosjektkostnad på ca. 600 millioner kroner, blir det en snitt-produksjon på 40 millioner i måneden. Alle klarer det i en kort periode, her har det pågått i 15 måneder. Da er det en fordel å kunne benytte aktører og leverandørledd som har vært med på noe liknende tidligere, påpeker prosjektleder Ketil Fjeld i Brick.

Grunnforholdene
– Tomta besto av mye blåleire med krevende grunnforhold. Det var dypere til fjell enn forutsatt, og vi måtte ha en snittlengde på betongpelene på ca. 44 meter for å komme ned til fjell. Det var i tillegg en viss fare for lokal utglidning mot jernbanen, så vi måtte omprosjektere og gå over til stålkjernepeler. Her var det største avviket fremdriftsmessig. På grunn av et morenelag, hadde vi også opptil 10 prosent vrakpeler, forklarer Johnsrød.

– Omfanget her, med ca. 80.000 løpemeter peling, gjorde at vi svidde av to måneder lenger enn tidligere kalkulert, og var dermed ferdig først rundt nyttår, skyter Fjeld inn. – Men etter å ha satt inn økte ressurser klarte vi allikevel å hente inn det tapte, og kunne overlevere til avtalefestet dato.

Stor støpejobb
Hele det enorme arealet har et 30 cm tykt fiberarmert og selvbærende betonggulv. Med tanke på mye belastning og stor slitasje, spesielt fra truckdrift, var det viktig at gulvet var av høy og riktig kvalitet. Primekss fra Latvia fikk entreprisen, og etablerte straks et betongblandeverk på tomta.

– Med tre innleide betongbiler fra Sverige som gikk i skyttel-
trafikk, skulle det legges ut 10.000 kubikkmeter på en mnd. Med seks dagers drift var det 2.500 kubikk i uka, eller 400 kubikk om dagen. Et ti timers skift ga 40 kubikk i timen, dvs. åtte lass i timen. Et lass oftere enn hvert tiende minutt. Dette ble perfekt utført i løpet av juli måned, en strømlinjet produksjon, helt uten sprekker og riss. Vi hadde ikke hatt sjanse til å klare det dersom vi skulle kjørt inn betong utenfra, forteller Fjeld.

Før gulvet ble støpt valgte man en føre varløsning når det gjaldt avløpssystemet. Ved å legge ned helsveisede og fleksible PE-ledninger, unngår man eventuelle brudd på kloakk- og avløpsledninger som følge av setninger i grunnen.

Riktig modell
Det var opprinnelig et ønske om å få prosjektet utført av én entreprenør i en totalentreprise. Byggetiden, med en oppstart i midten av august 2012, gjorde at responsen uteble. Prosjektet er nå utført med ca. 30 byggherrestyrte delentrepriser.

– Denne entreprisemodellen var helt riktig. Nå har byggherren i stor grad kunnet være med å programmere og å påvirke helt til siste fase. Utfordringen er også å vite hvordan man sikrer frem-
drift på så kort byggetid. Rent praktisk begynte vi i midten og reiste først den betongdelen der kontorarealene ligger, før vi fortsatte samtidig ut på hver side. Hadde vi gjort det annerledes ville vi brukt tre måneder til, sier Fjeld.

I etterpåklokskapens krystallklare lys mener Fjeld at byggets størrelse burde ha gitt en annen prosjekteringsmodell.

– Det kunne vært delt opp i flere prosjekteringspakker, i stedet for å kjøre på ett firma for hver fagdisiplin. Skulle jeg gjort det om igjen ville jeg ha skilt ut kontorbygget fra lageret. Da ville vi fått bedre kapasitet og mer fokus, og et konkurranseelement inn i prosjekteringen. Ved at kontorbygget ligger på taket, kom vi veldig sent til før vi kunne begynne å produsere der oppe. I praksis bygde vi dermed et kontorbygg på 6.500 kvm på ca. 10 måneder, poengterer Fjeld.

Ronny Johnsrød er klar på hva han er mest fornøyd med.

– Kvaliteten på lagerbygget. Utførelser og løsninger har svært høy kvalitet, og er noe av det beste jeg har sett. Men det har vært mange involverte, og samarbeidet og miljøet mellom de impliserte har vært eksepsjonelt godt.

– Det er nok at ett firma ikke gjør det det skal, så stopper ting opp. Men her har samtlige bidratt. Trivsel er viktig for å få et godt samarbeidsklima, bekrefter Fjeld.


Flere prosjekter