Balfour Beatty Rail vinner to kontrakter i Norge

Balfour Beatty Rail, som har sin virksomhet innenfor jernbaneinfrastruktur, melder torsdag at selskapet har fått to bestillinger med en samlet verdi på 56 millioner kroner fra Jernbaneverket Bane Energi.

Kontraktene gjelder ombygging av to eksisterende omformerstasjoner for banestrømforsyning.

Arbeidene utføres som totalentrepriser, og omfatter alt fra engineering og levering til prøving og idriftssettelse av den nye utrustningen, samt kundeopplæring. Riving av det gamle utstyret inngår også i kontraktene. Det nye utstyret består av krafttransformatorer, trefase- och enfase koplingsanlegg (fra 400V opp til 66 kV), hjelpekraftsystem og kontroll- og overvåkingsutstyr.

Anleggene vil ferdigstilles høsten 2009.

Balfour Beatty Rail har lang erfaring med modernisering av omformerstasjoner både i Sverige og Norge.

- Det gleder oss at Jernbaneverket Bane Energi har valgt oss som leverandør til disse moderniseringene. Vi har tidligere levert flere omformerstasjoner til Bane Energi, blant annet under byggingen av Gardermobanen. I dette prosjektet introduserer vi vårt nyutviklede 15 kV enfase koplingsanlegg med ny teknoligi for linjetest, sier Balfour Beatty Rails landsjef Egil Smevoll.