Bakkeåsen omsorgsboliger

Bakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNCCs prosjektleder Jonatan Hjellnes, 28.9.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
NCClogo

NCClogo

Conturo

Conturo

Håkonsen

Håkonsen

Optimeralogo

Optimeralogo

CarlCFon

CarlCFon

NilsenElektro

NilsenElektro

Termowood

Termowood

Med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet valgte Horten kommune massivtre da nye omsorgsboliger skulle på plass. Totalentreprenør NCC gikk inn for et system med isolerte massivtre-elementer for de åtte omsorgsboligene i Åsgårdstrand.

Fakta

Sted: Horten

Prosjekttype: Omsorgsboliger for unge personer med psykisk utviklingshemming

Bruttoareal: 1.050 kvadratmeter

Byggherre: Horten kommune

Totalentreprenør: NCC Norge

Kontraktssum eks. mva.: cirka 50 millioner kroner

Arkitekt: Ola Roald

LARK: Lark Landskap

Rådgivere: RIB, RIG og ITB-koordinator: Conturo l RIV og utførende sanitær og sprinkel: Bjørn Gregersen l RIE og utførende: Nilsen Elektro l Heis: Schindler l RIV ventilasjon og automatikk: Bacas l RIVA: Ingeniørservice l RIBR: Q Rådgivning l Prosjektering og levering massivtre: Termowood

Underentreprenører og leverandører: Mur og betong: Murmester Åge Leth l Utstikking: Ingeniørservice l Grunnarbeider: Carl C. Fon l Bjelkelag og takstoler: Optimera l Solavskjerming: Umbra l Kontroll lufttetthet og våtrom: Omega Akerholdt l Rekkverk: Jotne l Blikkenslager: Tønsberg Blikk og Montasje l Kjøkken: Byggmakker l Maler og gulvbelegg: Tapet og Malercompaniet l Isolering tak: Byggisolering l Massivtre trapp og heisvegg: Splitkon l Himling: Modulvegger l Lås og beslag: NOKAS Teknikk Sør l Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke Landskap l Skilting og foliering: Et Cetera Profil

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– De åtte omsorgsboligene ligger på en tidligere ubebygd tomt på 4,3 mål, og prosjektet er ment for unge brukere med utviklingshemming. Hver leilighet er på 56 kvadratmeter og har utvendig terrasse eller balkong. Fellesområdene inkluderer møterom, tv-stue og en felles takterrasse mot øst, sier Horten kommunes prosjektleder Ted-Kristian Nilsen.

I tillegg inneholder det vel 1.050 kvadratmeter store bygget HC-toaletter, felleskjøkken, medisinrom, felles garderobe for de ansatte, teknisk rom og sprinkelsentral.

Klimavennlige materialer

– I konkurransen vektla vi bærekraftige innkjøp. Vi så på muligheter for erstatning av mere klimabelastende materialer som betong eller stål, samtidig som vi ønsket å øke kompetansen på mere klimavennlige materialer. Det ble søkt om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for bruk av massivtre og fossilfri byggeplass. Bygget har også vært et pilotprosjekt for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), med tanke på deres nye bærekraftskriterier, forklarer Nilsen.

– Etter at vi vant konkurransen gikk vi inn i en samspillsfase for å redusere kostnader. Den planlagte kjelleren med kjøle- og fryserom utgikk, disse funksjonene ble flyttet inn i etasjene i stedet. En planlagt takterrasse ble fjernet, men den kom inn igjen som en etterbestilling, forteller NCCs prosjektleder Jonatan Hjellnes.

Bakkeåsen omsorgsboliger har kompensert fundamentering, der det er brukt Glasopor for ikke å tilføre mer vekt enn de massene som ble fjernet. Tomta har en overvannsløsning mot vest. Regnvann skal infiltreres naturlig via et regnbed. Det som ikke blir tatt opp der, går i et overløp mot en forsenking et annet sted på tomta, før det går ut på det kommunale nettet.

Igangsettingstillatelsen kom 15. august 2020, frem til da hadde tiden blitt brukt godt både til prosjektering og innkjøp. Hjellnes anslår at 90 prosent av innkjøpene fra leverandørene var handlet inn før oppstart.

NCCs totalentreprisekontrakt ble undertegnet dagen før regjeringen stengte Norge helt ned. I denne prosjekteringsperioden ønsket NCC å videreutvikle TEWOs leveranser av ferdige isolerte og komplette elementer til prosjektet.

Ønsket komplett leveranse

– Tradisjonelle massivtreelementer krever en del innsats på byggeplassen etterpå, ved at de må kles på utsiden. Prinsippet til TEWO er et sandwichelement med fire centimeter massivtre på hver side og isolasjon i midten. TEWO leverer ferdige elementer med kledning og grunnet med ett strøk. Vi utfordret dem; vi ønsket å også få dem levert komplette; Med innsatte vinduer, belisting og veggkledning. Da ville vi ha spart en del tid, og Bakkeåsen ville i så fall trolig blitt Norges første komplette prefab-leveranse av massivtre med den ferdighetsgraden, sier Hjellnes.

– TEWO leverer egentlig kun en «generisk byggekloss». Elementer hadde de aldri gjort det med før, så det var nytt for dem også. Men det gikk ikke helt å få det til denne gangen, så vi måtte sette inn vinduer i ettertid. Det ville klart vært tidsbesparende og et marked for denne løsningen, så den kommer nok, slår Hjellnes fast.

Gravearbeidene tok til i midten av august, og monteringen av elementene begynte i november. Med seks egne tømrere sto NCC selv for montasjen. – Været på den tiden i fjor var dårlig, så vi valgte å pakke inn bygget med presenninger. Det hadde en kostnad, men vi kunne ha slitt med fuktighet ellers. Vi hadde egen fukttekniker som sjekket nivået på innerveggene, slik at de ikke ble kledd inn for tidlig. Også kommunen var opptatt av dette, sier Hjellnes.

Målet om tett bygg før 1.desember ble nådd, slik at varmen kunne settes på før jul. Opprinnelig overleveringsdato var 1.9. i år, men prosjektet ble overlevert byggherre allerede før sommeren. – Vi la den gang opp til at det kunne komme uforutsette hendelser underveis, men alt gikk etter planen, sier Hjellnes.

Nilsen bekrefter at en overlevering fra NCC to måneder før avtalt tid, gjenspeiler det gode samarbeidet under hele prosjektfasen.

– Vi har hatt søkelys på HMS og her var det også et tett samarbeid med NCC. Bevisst planlegging og god koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under dette prosjektet, sier Nilsen.

– Samarbeidet med de største leverandørene; TEWO på massivtre, med Optimera som leverte takstolene, og med Splitkon som har prosjektert sin leveranse på heissjaktene, har vært godt. Et godt samarbeid med rådgivere og de ulike fagene gjorde at vi lyktes, sier Hjellnes.

Kommunen har fått klimasatsmidler på 1,2 millioner kroner fra Miljødirektoratet og 15.5 millioner kroner fra Husbanken for Bakkeåsen omsorgsboliger. Klimagassregnskapet viste en klimagassreduksjon på 33,5%, sammenlignet med et referansebygg.