Bakkane bo- og behandlingssenter

Bakkane bo- og behandlingssenter

Fakta Bakkane Bo- og behandlingssenter

Sted: Bakkane, Skien

Kontraktsum eks mva: 82 mill kroner

Prosjekttype: Bo-og behandlingsinstitusjon

BRA: 6.700 kvm

Antall beboere: 64

Byggherre: Skien kommune

Hovedentreprenør: Buer Entreprenør

Prosjektgruppeledelse/Arkitekt/LARK: Bjørn Bjørnstad Prosjektering

Sideentreprenører: Rørlegger: Oras Telemark - Ventilasjon: Gupex

- Elektriker: Siemens

Rådgivende ingeniører: Byggeledelse: Viken Prosjektering - RIV: Siv. Ing.

Giert Aasheim - RIB: Bjørn Bjørnstad Prosjektering - RIE: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og spunting: Arne Olav Lund - Peling: Holt Riisa - Gulvstøp: Thunberg - Betong: Norbetong - Stål - /metallarbeider: Telestål - Byggevarer: Optimera - Aluminiumsvinduer- og dører: Frontal Aluminium - Dører: Swedoor - Vindusleverandør: NorDan - Foldevegger: Miljøvegger - Himling: Bygginnreding - Badeinnredning: Bano - Taktekking: Icopal Tak Sør - Anleggsgartner: Strandman l Stikking: Geoingeniørene - Kran: Kranor - Armering: Hubert - Blikk: Blikkenslager Lauritsen - Lås og beslag: Brann og Sikringsservice - Postkjøkken: Norema - Storkjøkken: Beha-Hedo - Maler: Runar Danielsen - Personheiser: Molift - Prefab-elementer: Norelement Trapp - Branntetting: Thermax

Det nye Bakkane Bo- og behandlingssenter i Skien vil både glede og lyse opp for beboere og personale.

Med flott utsikt over Skien i et hellende terreng, nærmer det seg ferdigstillelse av Bakkane Bo- og behandlingssenter. Når det står ferdig i løpet av sommeren, vil 64 pleietrengende få hjelp og assistanse i tilpassede omgivelser og med all faglig dyktighet rundt seg. Bakkane er basert på nye konsepter når det gjelder fasiliteter og tilbud til beboerne.

70 interesserte
- Vi sendte ut et illustrert romprogram til 70 interessenter, der vi også ba om tilbud på prosjektering, sier prosjektleder Åge Herrefoss i Eiendomsenheten i Skien kommune.

Bjørn Bjørnstad Prosjektering trakk det lengste strået, men mente samtidig at fremlagte skisse hadde et visst forbedringspotensiale. Etter selvsyn på det aktuelle tomteområdet, kunne arkitekt Turid Evang legge frem et helt nytt forslag som ble funnet mer interessant. Dette forslaget tok hensyn til ønsket om at så mye som mulig burde ligge på bakkenivå, for at eldre og senilt demente skal ha lett tilgang til terrenget.

Basert på det nye forslaget vant Buer Entreprenør anbudskonkurransen på utførelsen. Buer er hovedentreprenør, og har også koordineringsansvaret for fremdriften. Det er fire viktige sideentrepriser. Oras Telemark har rør, Siemens har elektro, Gupex har ventilasjon og Reber Schindler har sideentreprisen på heis.