Bygging av Fornebubanen er allerede godt i gang flere steder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bygging av Fornebubanen er allerede godt i gang flere steder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bærum: 7.000 boliger kan ryke uten Fornebubanen

Dersom Oslo-politikerne skrinlegger Fornebubanen, vil det få store konsekvenser for boligbyggingen, advarer Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

– Hvis det ikke kommer noen bane, kan vi heller ikke bygge ut Fornebu. Kanskje opp mot 7.000 boliger i minus blir konsekvensen, sier Krog til NRK.

Flere partier i Oslo bystyre vurderer å droppe hele Fornebubanen på grunn av voldsomme kostnadsoverskridelser. Det mener Krog vil ramme ikke bare Bærum, men også Oslo.

– Det kan bety en bilbasert utvikling av hele hovedstadsregionen fordi det blir en stykkevis og delt boligbygging. Fornebubanen er helt avgjørende for at vi skal få en klimavennlig og miljømessig god boligutvikling i hele regionen, sier hun.