Bærekraft som eksportvare?

Tradisjonelt har ikke den norske byggenæringen stått for de helt store eksportverdiene. Men kanskje dette kan være i ferd med å endre seg?