Både forbruk, produksjon og priser på kraft økte i forrige. Vindkraftproduksjonen gikk derimot ned. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Både forbruk, produksjon og priser på kraft økte i forrige. Vindkraftproduksjonen gikk derimot ned. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Både kraftproduksjonen og strømprisene økte i forrige uke

Både strømforbruk, kraftproduksjon og strømpris økte i forrige uke, men vindkraftproduksjonen gikk ned. Sør-Norge fortsetter å importere strøm, melder NVE.

Kraftproduksjonen i Norge gikk opp med 9 prosent i forrige uke sammenlignet med uka før. Kraftprisene økte i Sør-Norge, mens de gikk ned i Midt- og Nord-Norge.

– Lav vindkraftproduksjon er en del av forklaringen på de økte prisene – ikke bare i Norge, men også i Sverige og på kontinentet. Selv om vindkraftproduksjonen falt, gikk totalproduksjonen opp, sier direktør Inga Nordberg i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

De tre prisområdene i Sør-Norge hadde en ukespris på 348 øre/kWh i forrige uke. Til sammenligning lå prisnivået i fastlandsområdene i Europa enkelte timer i forrige uke på hele 600 øre.

Produksjonen av kraft i Sør-Norge gikk opp til 543 GWh i uke 38. Det er fortsatt svært lav produksjon for årstiden, spesielt i de sørlige områdene i Norge. I Nord-Norge er produksjonen høy og i Midt-Norge omtrent på samme nivå som de siste årene.

For fjerde uke på rad var Norge også nettoimportør av kraft. Sammenlignet med uka før var det en markant økning i importen fra Storbritannia, mens det var mindre import fra Sverige og kontinentet.