Prosjektleder Gry Kleven i Backe Prosjekt (fra venstre), administrerende direktør Bjørn Tore Hagness i Backe Prosjekt, administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom og Ingeborg Rønneberg, prosjektlederassistent i Backe Prosjekt. Foto: Backe

Backe Prosjekt forplikter seg til eiendomssektorens bærekraftstiltak

Backe Prosjekt har signert for å forplikte seg til strakstiltak for en mer bærekraftig eiendomssektor.

Det skriver den Backe-eide prosjekt- og eiendomsutvikleren i en pressemelding torsdag.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 definerer ti strakstiltak for boligutviklere og ti strakstiltak for små og store byggeiere, samt tiltak for myndighetene.

Les alle de anbefalte tiltakene her.

– Backe har allerede gjort mye bra for å bygge bærekraftig. Vi er glade for at de vil strekke seg enda lengre og jobbe systematisk, ved å forplikte seg til strakstiltakene, sier Thor Olaf Askjer, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Backe skriver i pressemeldingen at strakstiltakene fra Eiendom Norge utgjør en forpliktelse for å opprettholde og utvikle miljøarbeidet i organisasjonen videre i en felles retning.

– Ved å knytte oss til strakstiltakene forplikter ikke bare Backe seg til å bidra til et mer bærekraftig samfunn, men det sender også et signal til samarbeidspartnere om hva slags byggherre vi vil være i dag og i fremtiden, sier Bjørn Tore Hagness, administrerende direktør i Backe Prosjekt.